Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Άσκηση περιπόλου Μονάδας Εφέδρων Καταδρομών Μ.Ε.Κ.


Πραγματοποιήθηκε άσκηση περιπόλου της Μονάδας Εφέδρων Καταδρομών Μ.Ε.Κ. ως ένδειξη τιμής στην 25 Μαρτίου ημέρα εορτής της παλιγγενεσίας του έθνους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου