Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ: ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ


Έχει αναφερθεί πολλάκις τις τελευταίες μέρες ότι στα πλαίσια της παρουσίασης της αναβαθμισμένης Εθνικής Φρουράς, η φετινή παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου θα έχει αρκετά πρόσθετα στοιχεία που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
Η Εθνική Φρουρά στο σύνολό της αναμένεται να παρουσιαστεί με ανανεωμένο πρόσωπο, μακριά από την εικόνα του παρελθόντος η οποία ήταν σαφώς επηρεασμένη από την οικονομική κρίση.
Κύρια προσθήκη που δεν θα περάσει απαρατήρητη είναι αυτή φυσικά του νέου οπλισμού.
Όπως έχει γραφτεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ έχει παραληφθεί ο νέος οπλισμός που προορίζεται για τις Ειδικές Δυνάμεις. Πρόκειται για το Accuracy  και το Tavor, όπλα κατασκευασμένα σε Βρετανία και Ισραήλ τα οποία απευθύνονται στις αποστολές των Ειδικών Δυνάμεων. Αυτές τις μέρες πραγματοποιείται εκπαίδευση μελών της ΕΦ από Βρετανούς εκπαιδευτές ειδικούς στα Accuracy.
Εξάλλου πληροφορίες του SigmaLive αναφέρουν ότι πέραν των προαναφερθέντων, στις Ειδικές Δυνάμεις αναμένεται να καταλήξει επίσης το όπλο SCAR, βελγικής προέλευσης. Το SCAR, κυκλοφορεί σε δύο τύπους: το Mk-16 των 5,56 χιλιοστών και το Mk-17 των 7,62 χιλιοστών καθώς και το βομβιδοβόλο Mk-13 των 40 χιλιοστών το οποίο προσαρμόζεται στα δύο όπλα. Το εν λόγω όπλο, «ραμμένο» στα μέτρα των Ειδικών Δυνάμεων, έχει επίσης την δυνατότητα να πυροβολεί αμέσως μόλις βγει από το νερό.
Πηγή: SigmaLive
https://www.thinknews.gr/defence/ethniki-froura-afto-ine-to-neo-oplo-ton-idikon-dynameon-ta-charaktiristika-tou/

Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Θαυματουργὸς Ημ. Εορτής: 22 Σεπτεμβρίου Ημ. Γέννησης: Ημ. Κοιμήσεως: Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων: Πολιούχος: Λοιπές πληροφορίες: Εορταζόμενο όνομα: Φωκᾶς Πατρίδα του ἦταν ἡ Σινώπη τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Οἱ γονεῖς του Πάμφυλος καὶ Μαρία μεταλαμπάδευσαν στὸν Φωκᾶ ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία τὴν φλόγα τῆς ἁγνῆς πίστης τους καὶ τὴν θερμὴ εὐσέβειά τους. Ὁ Φωκᾶς ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἐντρυφοῦσε στὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν, καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἰδιαίτερα τὸν διέκρινε ἦταν ἡ θερμὴ καὶ εἰλικρινὴς ἀγάπη ποὺ εἶχε πρὸς τὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς συνανθρώπους του. Διότι ὁδηγὸ στὴν ἀγάπη του αὐτὴ εἶχε πάντα τὰ θεόπνευστα λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει,... ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτία ἐστι». Ἐκεῖνος, δηλαδή, ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἀδελφόν του, μένει μέσα στὸ πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ φῶς. Ἐνῶ ἀντίθετα, ἐκεῖνος ποὺ μισεῖ τὸν ἀδελφό του, μένει μέσα στὸ πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ σκοτάδι. Ὁ Φωκᾶς, λοιπόν, μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ τὸν διέκρινε, ἔγινε ἐπίσκοπος Σινώπης καὶ κήρυττε ἄφοβα τὸ Εὐαγγέλιο. Μὲ τὰ θαύματα δέ, ποὺ τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ πράττει, κατόρθωσε νὰ φέρει πολλοὺς εἰδωλολάτρες στὴν ἀληθινὴ πίστη. Τελικὰ μαρτύρησε ἐπὶ Τραϊανοῦ, ἀφοῦ τὸν ἔριξαν μέσα σὲ καυτὸ λουτρό. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος, ὀφθεὶς δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας, τὴν παρ’ αὐτοῦ δωρεάν, Φωκᾶ ἱερώτατε· ὅθεν ἱερουργήσας, τῷ Σωτῆρι ὁσίως, ἔπιες ἐν ἀθλήσει, τὸ ποτήριον τούτου· ᾧ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Κοντάκιον. Ἦχος πλ. γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον. Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν πλουσιόδωρον χάριν, ὡς πηγὴν θεόβρυτον, ἐν τῇ ψυχῇ κεκτημένος, ἔσβεσας, πόνων ἱδρῶσι πλάνης τὴν φλόγα, βρύεις δὲ, θαυμάτων ῥεῖθρα τοῖς ἐκβοῶσι· χαίροις κλέος Ἱερέων, καὶ τῶν Μαρτύρων Φωκᾶ μακάριε. Μεγαλυνάριον. Τοῦ Εὐαγγελίου μυσταγωγός, ἱερῶν θαυμάτων, θεοδόξαστος αὐτουργός, Ἐκκλησίας στῦλος, Φωκᾶ Ἱερομάρτυς, ἐδείχθης διασώζων, τοὺς προσιόντας σοι.


Ημ. Εορτής:22 Σεπτεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:Φωκᾶς

Πατρίδα του ἦταν ἡ Σινώπη τοῦ Εὐξείνου Πόντου.
Οἱ γονεῖς του Πάμφυλος καὶ Μαρία μεταλαμπάδευσαν στὸν Φωκᾶ ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία τὴν φλόγα τῆς ἁγνῆς πίστης τους καὶ τὴν θερμὴ εὐσέβειά τους.
Ὁ Φωκᾶς ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἐντρυφοῦσε στὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν, καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἰδιαίτερα τὸν διέκρινε ἦταν ἡ θερμὴ καὶ εἰλικρινὴς ἀγάπη ποὺ εἶχε πρὸς τὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς συνανθρώπους του. Διότι ὁδηγὸ στὴν ἀγάπη του αὐτὴ εἶχε πάντα τὰ θεόπνευστα λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει,... ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτία ἐστι». Ἐκεῖνος, δηλαδή, ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἀδελφόν του, μένει μέσα στὸ πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ φῶς. Ἐνῶ ἀντίθετα, ἐκεῖνος ποὺ μισεῖ τὸν ἀδελφό του, μένει μέσα στὸ πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ σκοτάδι.
Ὁ Φωκᾶς, λοιπόν, μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ τὸν διέκρινε, ἔγινε ἐπίσκοπος Σινώπης καὶ κήρυττε ἄφοβα τὸ Εὐαγγέλιο. Μὲ τὰ θαύματα δέ, ποὺ τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ πράττει, κατόρθωσε νὰ φέρει πολλοὺς εἰδωλολάτρες στὴν ἀληθινὴ πίστη.
Τελικὰ μαρτύρησε ἐπὶ Τραϊανοῦ, ἀφοῦ τὸν ἔριξαν μέσα σὲ καυτὸ λουτρό.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος, ὀφθεὶς δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας, τὴν παρ’ αὐτοῦ δωρεάν, Φωκᾶ ἱερώτατε· ὅθεν ἱερουργήσας, τῷ Σωτῆρι ὁσίως, ἔπιες ἐν ἀθλήσει, τὸ ποτήριον τούτου· ᾧ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν πλουσιόδωρον χάριν, ὡς πηγὴν θεόβρυτον, ἐν τῇ ψυχῇ κεκτημένος, ἔσβεσας, πόνων ἱδρῶσι πλάνης τὴν φλόγα, βρύεις δὲ, θαυμάτων ῥεῖθρα τοῖς ἐκβοῶσι· χαίροις κλέος Ἱερέων, καὶ τῶν Μαρτύρων Φωκᾶ μακάριε.

Μεγαλυνάριον.
Τοῦ Εὐαγγελίου μυσταγωγός, ἱερῶν θαυμάτων, θεοδόξαστος αὐτουργός, Ἐκκλησίας στῦλος, Φωκᾶ Ἱερομάρτυς, ἐδείχθης διασώζων, τοὺς προσιόντας σοι.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/709/sxsaintinfo.aspx

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΠΛΑ: ΣΤΑΣΗ ΒΟΛΗΣ SBU


Μία από τις πιο περίεργες και σπάνιες στάσεις βολής είναι η λεγόμενη SBU. Το όνομα της το πήρε από μία μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που έχει πλέον αλλάξει όνομα. Παλιά ονομάζονταν SBU (SEAL Boat Unit, Μονάδα Σκαφών SEAL) αλλά σήμερα είναι γνωστή ως SWCC (Special Warfare Combatant-Craft Crewmen, Πλήρωμα Πολεμικών Σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων) και βλέπετε μία φωτογραφία τους παρακάτω.
Μέχρι και το 2001, η μονάδα αυτή ονομάζονταν SBU (SEAL Boat Unit, Μονάδα Σκαφών SEAL) και ο οπλισμούς τους ήταν πιο περιορισμένος απ’ότι σήμερα. Έτσι, ανέπτυξαν μία ανορθόδοξη στάση βολής που έγινε γνωστή ως στάση βολής SBU. Αργότερα, η στάση αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται και από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε να διδάσκεται και σε απλούς πολίτες όπως βλέπετε στην επόμενη φωτογραφία που είναι από ένας εκπαιδευόμενος πολίτης από σχολείο του κυρίου Κρις Κόστα, ενός παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτή με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, συμπεριλαμβανομένης και εκτενούς πολεμικής εμπειρίας στη Μέση Ανατολή, και στη Νότια Αμερική από τη 12 ετών υπηρεσία του στην ακτοφυλακή.
Ο στόχος από τη στάση αυτή είναι η βολή με την ελάχιστη δυνατή έκθεση πίσω από κάλυψη. Για τα μέλη των SBU η κάλυψη ήταν τα αλεξίσφαιρα τμήματα του σκάφους. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό, θα παραθέσουμε τη περιγραφή του εν αποστρατεία SEAL, ιδρυτή και εκπαιδευτή του σχολείου ελεύθερων σκοπευτών SEAL, του κυρίου Κρις Σάινογκ από το βιβλίο του «Navy SEAL Shooting». Μπορείτε να διαβάσετε σε ελληνική απόδοση τη περιγραφή της στάσης από τον ίδιο εδώ.

«Η στάση βολής SBU πήρε το όνομα της από τα φιλαράκια μου στις Ειδικές Επιχειρήσεις του Ναυτικού στις Μονάδες Σκαφών SEAL (SBU). Παρότι σήμερα ονομάζονται Ομάδες Ειδικών Σκαφών (SBT), θα κρατήσουμε το αρχικό όνομα. Άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτή τη στάση από τακτική αναγκαιότητα για να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται πυροβολώντας επάνω από τη πολύ περιορισμένη κάλυψη του σκάφους. Είναι μία απλή αλλά αποτελεσματική προσαρμογή σχεδόν οποιασδήποτε στάσης βολής, όπου απλώς περιστρέφεις το όπλο σου 90 μοίρες ώστε να φέρεις το σκοπευτικό σου (και πιο σημαντικό, το κεφάλι σου) λίγες ίντσες χαμηλότερα. Εάν ρίχνεις με το δεξί χέρι περιστρέφεις το όπλο στα αριστερά σου. Οι αριστερόχειρες το περιστρέφετε στα δεξιά σας. Κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε στάση βολής SBU:
  • Δεν είναι δυνατό να έχεις το κοντάκιο στην ίδια θέση όπως στις συμβατικές στάσεις. Καθώς περιστρέφεις το όπλο, πρέπει να σύρεις το κοντάκιο έξω και πάνω ώστε να μπορείς να δεις το σκοπευτικό σύστημα.
  • Χρησιμοποίησε άλλα σημεία επαφής για να ενισχύσεις τη στάση βολής.
  • Να θυμάσαι ότι πρέπει να έχεις τον αγκώνα της δυνατής σου πλευράς προς τα κάτω. Δεν είναι το κεφάλι σου, αλλά είμαι σίγουρος ότι να σε πυροβολήσουν στον αγκώνα δε θα είναι αστείο».
  • ΠΗΓΗ
  • https://www.thinknews.gr/news-feed/ekpedefsi-se-opla-stasi-volis-sbu/

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΚΟΥ ΣΕ ΟΠΛΟ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (PHOTOS)


Οι φακοί που προσαρμόζονται στα όπλα μπορούν να είναι ένας καλός φίλος, ή ένας θανάσιμος εχθρός στο χειριστή. Γι’αυτό, θα παρουσιάσουμε τους κινδύνους, τα τακτικά πλεονεκτήματα, και το τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για να κάνει αποτελεσματική τακτική χρήση τους.
Θα ξεκινήσουμε με κάποιες βασικές αρχές, και έπειτα θα προχωρήσουμε στις δύο πιο διαδεδομένες υποκατηγορίες των φακών αυτού του τύπου. Στους φακούς προσαρμοσμένους σε πιστόλια, και στους φακούς προσαρμοσμένους σε τυφέκια ή αραβίδες. Οι βασικές αρχές που ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις όμως παραμένουν οι ίδιες. Ας δούμε τις βασικές αρχές που είναι κοινές τόσο σε πιστόλια όσο και σε αραβίδες ή τυφέκια.
Οι φακοί προσαρμοσμένοι σε όπλα έχουν μία πολύ συγκεκριμένη χρήση και γι’αυτό θα πρέπει να προσέχουμε να μη τους χρησιμοποιούμε για άλλες χρήσεις καθώς μας δημιουργεί κακές συνήθειες. Οι χρήσεις τους είναι ελάχιστες, για την ακρίβεια είναι μόλις τρεις.
  • Αιφνιδιασμός: Προσωρινή τύφλωση του στόχου μέχρι να γίνει η εξουδετέρωση του.
  • Αναγνώριση στόχου: Σύντομη χρήση για επιβεβαίωση του στόχου.
  • Έλεγχος του χώρου: Σπάνια ειδική περίπτωση που θα αναλύσουμε στην υποκατηγορία τυφεκίων ή/και αραβίδων.
Καθώς ο φακός είναι προσαρμοσμένος στην ίδια ευθεία με τη κάννη του όπλου, δε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως απλό φακό διότι θα παραβιάσουμε το κανόνα ασφαλείας «ποτέ μη στρέφεις τη κάννη του όπλου σου σε κάτι που δε θέλεις να πυροβολήσεις». Ωστόσο, εάν έχουμε ένα πιθανό στόχο μπορούμε να κάνουμε μία σύντομη (1-2 δευτερόλεπτα το πολύ) λάμψη κοντά του για να κάνουμε την απαιτούμενη αναγνώριση του στόχου. Όσον αφορά τον αιφνιδιασμό, η τακτική είναι απλή. Φωτίζουμε τα μάτια του στόχου μέχρι να τον εξουδετερώσουμε με τις βολές μας.
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ένας σημαντικός κίνδυνος. Ο εχθρός θα βάλλει προς τη πηγή του φωτός. Γι’αυτό πάντα στη χρήση φακού προσαρμοσμένου σε όπλο ακολουθούμε την εξής τακτική. Πρώτον, σύντομο (το πολύ 1-2 δευτερόλεπτα) άναμμα του φακού για την απαιτούμενη χρήση, σβήσιμο του φακού, μετακίνηση σε άλλο σημείο, και προσβολή του στόχου χωρίς τη βοήθεια του φακού. Με αυτό το τρόπο αυξάνουμε τις πιθανότητες επιβίωσης μετά την αποκάλυψη της θέσης μας.
Κάτι επικίνδυνο εάν επιχειρείτε τη τακτική του αιφνιδιασμού που πρέπει να έχετε πάντα κατά νου, είναι οι καθρέφτες (ή άλλες αντίστοιχες επιφάνειες). Είναι περιττό να περιγράψουμε το τι λάθος μπορεί να συμβεί εάν φωτίσετε στο ύψος των ματιών ένα καθρέφτη που βρίσκεται απέναντι σας.
Σαφώς, αυτά που μόλις αναφέραμε απαιτούν πάρα πολύ εξάσκηση σε ασφαλές περιβάλλον γιατί μιλάμε για χειρισμό όπλου, φακού, μετακίνηση, και βολές ακριβείας σε χαμηλό (ή καθόλου) φωτισμό. Προσωπικά, θα σας προτείναμε να δουλέψετε το κάθε μέρος ανεξάρτητα μέχρι να το τελειοποιήσετε και μετά να αρχίσετε τις συνδυαστικές ασκήσεις. Για παράδειγμα, μάθετε πρώτα τη χρήση του φακού κατά τη διάρκεια της ημέρας, μετά τη νύχτα. Μετά μάθετε να μετακινήστε στο σκοτάδι, μετά βολές σε χαμηλό φωτισμό, κτλ. Μη προσπαθήσετε να τα κάνετε όλα μαζί κατευθείαν.
Φακός σε πιστόλι
Το πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε ποιος φακός ταιριάζει στα χέρια σας, στο όπλο σας, και στη λαβή σας. Δηλαδή, πηγαίνετε σε ένα οπλοπωλείο, δοκιμάστε τους διαθέσιμους φακούς και δείτε εάν ο αντίχειρας του βοηθητικού χεριού σας ακουμπάει άνετα το διακόπτη προσωρινής ενεργοποίησης του φακού. Εάν είναι μακριά, κοντά, ή οτιδήποτε άλλο, τότε μη το αγοράσετε. Βρείτε το φακό που ταιριάζει σε εσάς.
Φακός σε τυφέκιο ή αραβίδα
Εδώ τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα λόγω των διαθέσιμων επιλογών, αλλά η διαδικασία θα πρέπει να είναι η ίδια. Πρώτα πρέπει να κρατήσετε το όπλο σας χωρίς κανένα αξεσουάρ στη θέση βολής που χρησιμοποιείτε συνήθως. Έπειτα, δείτε που βρίσκετε το βοηθητικό σας χέρι στο χειροφυλακτήρα. Εκεί θα πρέπει να είναι ο διακόπτης προσωρινής ενεργοποίησης του φακού. Σε αυτό όμως υπάρχουν δύο επιλογές σήμερα, ο ενσωματωμένος διακόπτης στη βάση του φακού όπως βλέπετε παρακάτω.
Η δεύτερη επιλογή είναι ένας απομακρυσμένος διακόπτης όπως αυτός που βλέπετε στη συνέχεια. Τέτοιοι απομακρυσμένοι διακόπτες υπάρχουν σε κάθετες λαβές, σε κουμπιά, επιφάνειες πίεσης, διακόπτες, και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και στις δύο περιπτώσεις (κουμπί φακού ή απομακρυσμένος διακόπτης) το πιο σημαντικό είναι να ταιριάζει ακριβώς σε εσάς. Εάν χρησιμοποιείτε και άλλα συστήματα νυχτερινής μάχης όπως φακούς IR, λέιζερ, ή λέιζερ IR, τότε ο απομακρυσμένος διακόπτης είναι καλύτερος διότι μπορεί να ελέγχει πολλές συσκευές με διαφορετικά κουμπιά και έτσι με μία μικρή μετακίνηση μπορείτε να ενεργοποιείτε το αντίστοιχο μέσο, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η λαβή σας.
Έχοντας αναφέρει το παραπάνω, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται ακόμα περισσότερη εξάσκηση σε τυφέκια ή αραβίδες με τέτοια συστήματα γιατί υπάρχει αυξημένη πολυπλοκότητα. Και για όσους πιστεύουν ότι τέτοια λάθη γίνονται μόνο από αρχάριους, διαβάστε το ακόλουθο απόσπασμα από ένα στέλεχος της επίλεκτης αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Delta Force των ΗΠΑ από το βιβλίο «Black Hawk Down».

«Κάποια στιγμή λίγο αργότερα, δύο Σομαλοί έφτασαν περπατώντας στη μέση του δρόμου λες και πήγαιναν βόλτα. Το φεγγάρι ήταν ψηλά τώρα και το πεδίο ήταν φωτισμένο κατά το ήμισυ σε σχέση με το συννεφιασμένο απόγευμα. Οι άντρες ήταν 35 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλο. Ο Howe παρατηρούσε τον πρώτο να πλησιάζει προς τη θέση του. Προσπάθησε να βάλει το κάλυμμα υπέρυθρης ακτινοβολίας στο φακό του όπλου του, και για μία στιγμή από λάθος άναψε ο φακός και φώτισε τη πόρτα. Είδε τον πρώτο άντρα να κάνει πίσω, ψάχνοντας να βρει την πηγή της λάμψης. Ο Howe έβγαλε το 45άρι του. Δεν έριξε στον άντρα με το τυφέκιο του, γιατί υπήρχαν χειριστές της δύναμης Δέλτα στο ακριβώς απέναντι κτίριο στο δρόμο, και οι σφαίρες πιθανόν να περνούσαν μέσα από τον άντρα και κατά πάνω τους. Επίσης γνώριζε ότι η λάμψη από το τυφέκιο ή το πιστόλι θα ήταν ξεκάθαρα ορατές στον δεύτερο άντρα. Ο Howe είπε από τον ασύρματο σε έναν από τους άντρες του να πυροβολήσει τον τύπο με το που βγει από τη περίμετρο. Καθώς ο άντρας προχωρούσε, ένας από τον απέναντι δρόμο τον πυροβόλησε χαμηλά στη πλάτη. Ο άντρας γύρισε με ένα τρομαγμένο ύφος και αμέσως χτυπήθηκε από τέσσερις ακόμα σφαίρες που τον έριξαν στο έδαφος.»
Νωρίτερα αναφέραμε τη πολύ εξειδικευμένη περίπτωση της χρήση φακού για έλεγχο του χώρου και εδώ θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Σε επιχειρησιακό στρατιωτικό επίπεδο, σε χαμηλό (ή καθόλου) φωτισμό τα στελέχη θα έκαναν χρήση συσκευών νυχτερινής όρασης και σκόπευσης. Αρκετές φορές όμως ο στόχος αποδεικνύεται λάθος. Για παράδειγμα, μία ομάδα εισβάλει σε ένα σπίτι και έπειτα από εκκαθάριση των χώρων παρατηρεί ότι υπάρχει μόνο μία οικογένεια μέσα. Καθώς ήδη έχουν κόψει το ρεύμα, συνηθίζεται η πρακτική να ανάβουν μόνιμα τους φακούς των όπλων ώστε να μειώσουν το πανικό και να ελέγξουν πιο άνετα το σπίτι και τους ανθρώπους. Μάλιστα, εάν στρέψει κανείς το φακό προς το ταβάνι ή κάποιον μεγάλο λευκό τοίχο μπορεί πολύ αποτελεσματικά να φωτίσει το χώρο χωρίς να στρέφει το όπλο του σε κάποιον που θα ήθελε να πυροβολήσει. Σίγουρα είναι μία σπάνια και εξειδικευμένη περίπτωση, αλλά είναι χρήσιμο να τη γνωρίζουμε.
Όπως βλέπετε, οι φακοί προσαρμοσμένοι σε όπλα προσφέρουν μία μεγάλη ευκολία και άνεση αλλά μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνοι εάν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Κλείνοντας, η προσωπική μας συμβουλή είναι να μη κάνετε υπερβολικά πολύπλοκο το χειρισμό που απαιτούν τα όπλα σας γιατί ίσως να χρειαστεί να εκτελέσετε όλους τους χειρισμούς άψογα υπό πίεση κάποια στιγμή. Βρείτε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς, και χρησιμοποιήστε το.
ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/defence/taktiki-chrisi-fakou-se-oplo-kindyni-ke-pleonektimata-photos/

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Παρουσία Αρχηγού ΓΕΣ στην Εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων στη νήσο Ικαρία


Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, παρακολούθησε στη νήσο Ικαρία (Περιοχή Ευθύνης της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής - 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ»), εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τάγματος Εθνοφυλακής ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Εθνοφυλακής. 

Διαπιστώθηκε η άριστη προετοιμασία και οργάνωση της εκπαίδευσης από την Διοίκηση του Τάγματος, η εξαιρετική πειθαρχία και το υψηλό ηθικό των Εθνοφυλάκων. 

Ενεργός Στρατός και Εθνοφυλακή, διασφαλίζουν την εδαφική μας ακεραιότητα

ΠΗΓΗ
http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=93958&cat_id=14&la=1

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (VIDEO)


Οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις έχουν λάβει μέρος σε διάφορες αποστολές όπως για παράδειγμα στην επιχείρηση Καταιγίδα 333 (Operation Storm-333) κατα την διάρκεια του Σοβιετικού πολέμου στο Αφγανιστάν.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, Εδικές Δυνάμεις της Ρωσίας συμμετείχαν σε πολλές τοπικές συγκρούσεις, όπως τον εμφύλιο πόλεμο στο Τατζικιστάν, σε πολέμους στην Τσετσενία, στον ρωσο-γεωργιανό πόλεμο και στην πρόσφατη κρίση στην Κριμαία. Οι ρώσικες ειδικές δυνάμεις έχουν επίσης κληθεί να επιλύσουν αρκετές καταστάσεις ομηρίας.
Στα βίντεο μπορούμε να δούμε πώς  εκπαιδεύονται οι Ρωσικές ειδικές δυνάμεις

ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/defence/etsi-ginete-ekpedefsi-ton-rosikon-idikon-dynameon-video/

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Οἱ Ἁγίες Σοφία, Πίστη, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπη


Ημ. Εορτής:17 Σεπτεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:Σοφία, Ἐλπίδα, Ἀγάπη

Ἔζησαν ὅταν αὐτοκράτορας τῶν ρωμαίων ἦταν ὁ Ἀνδριανός.
Ὅταν ἡ τίμια καὶ ἐνάρετη Σοφία χήρεψε, πῆγε μαζὶ μὲ τὶς κόρες της στὴν Ρώμη. Ἐκεῖ ὁ αὐτοκράτορας πληροφορήθηκε ὅτι οἱ τέσσερις γυναῖκες ἦταν χριστιανὲς καὶ διέταξε νὰ τὶς συλλάβουν. Ἀφοῦ χώρισε τὴν μητέρα ἀπὸ τὰ παιδιά της, ζήτησε νὰ παρουσιασθεῖ μπροστὰ του ἡ δωδεκάχρονη Πίστη. Μὲ δελεαστικοὺς λόγους ὁ Ἀνδριανὸς προσπάθησε νὰ πείσει τὴν Πίστη νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστό, ἀλλὰ ἀντιμετώπισε τὸ ἄκαμπτο φρόνημα τῆς νεαρῆς. Τότε ὁ σκληρὸς ἡγεμόνας διέταξε τὸν ἀποκεφαλισμό της.
Τὸ ἴδιο σθένος μὲ τὴν Πίστη ἐπέδειξαν καὶ οἱ ἀδελφές της, ἡ δεκάχρονη Ἐλπίδα καὶ ἡ ἐννιάχρονη Ἀγάπη. Ὁ σκληρὸς Ἀνδριανὸς δὲ δίστασε νὰ διατάξει τοὺς δήμιούς του νὰ ἀποκεφαλίσουν καὶ τὰ ἄλλα δυὸ κορίτσια.
Περήφανη γιὰ τὰ παιδιά της ἡ Σοφία, ἐνταφίασε μὲ τιμὲς τὶς κόρες της καὶ παρέμεινε γιὰ τρεῖς μέρες στοὺς τάφους τους, παρακαλώντας τὸ Θεὸ νὰ τὴν πάρει κοντά του. Ὁ Θεὸς ἄκουσε τὴν προσευχή της καὶ ἡ Σοφία παρέδωσε τὸ πνεῦμά της δίπλα στοὺς τάφους τῶν παιδιῶν της.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Σοφίᾳ ἐκθρέψασα, κατὰ τὴν κλῆσιν σεμνή, τὰς τρεῖς θυγατέρας σου, ταύτας προσάγεις Χριστῷ, ἀθλήσεως σκάμμασιν· ὅθεν τῆς ἄνω δόξης, σὺν αὐταῖς κοινωνοῦσα, πρέσβευε τῷ Σωτῆρι, καλλιμάρτυς Σοφία, δοῦναι τοῖς σὲ τιμῶσι, χάριν καὶ ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἀνεβλάστησας, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Κυρίου Σοφία Μάρτυς σεμνή, καὶ προσήγαγες Χριστῷ καρπὸν ἡδύτατον, τοὺς τῆς νηδύος σου βλαστούς, δι’ ἀγώνων ἱερῶν, Ἀγάπην τε καὶ Ἐλπίδα, καὶ τὴν θεόφρονα Πίστιν· μεθ’ ὧν δυσώπει ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.
Σοφίας τῆς σεμνῆς, ἱερώτατοι κλάδοι, ἡ Πίστις καὶ Ἐλπίς, καὶ Ἀγάπη δειχθεῖσαι, σοφίαν ἀπεμώραναν, τῶν Ἑλλήνων ἐν χάριτι, καὶ ἀθλήσασαι, καὶ νικηφόροι φανεῖσαι, στέφος ἄφθαρτον, παρὰ τοῦ πάντων Δεσπότου, Χριστοῦ ἀνεδήσαντο.

Μεγαλυνάριον.
Μήτηρ ἐπὶ τέκνοις Δαβιτικῶς, ὤφθης τερπομένη, ὦ Σοφία πανευκλεής· σὺ γὰρ τῇ Τριάδι, τὰς τρεῖς σου θυγατέρας, ὥσπερ γυνὴ ἀνδρεία, ἄθλοις προσήγαγες.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/670/sxsaintinfo.aspx

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἡ Μεγαλομάρτυς


Ημ. Εορτής:16 Σεπτεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:Εὐφημία

Ἔζησε καὶ μαρτύρησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ.
Γεννήθηκε στὴν Χαλκηδόνα ἀπὸ οἰκογένεια θεοσεβῆ καὶ εὐγενική. Οἱ γονεῖς της Ψιλόφρων καὶ Θεοδωριανὴ φρόντισαν ὥστε ἡ θυγατέρα τους νὰ ἀναπτύξει κάθε χριστιανικὴ ἀρετή.
Ἡ Εὐφημία ἐξελίχθηκε σὲ ἄνθρωπο μὲ σπάνια χαρίσματα καὶ δυνατὸ χριστιανικὸ φρόνημα, τὸ ὁποῖο ἐπέδειξε ὅταν ὁ εἰδωλολάτρης ἀνθύπατος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Πρίσκος διέταξε νὰ παρευρεθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Χαλκηδόνας σὲ γιορτή, τὴν ὁποία ὀργάνωνε πρὸς τιμὴ τοῦ θεοῦ τῶν εἰδωλολατρῶν Ἄρη.
Τότε ἡ Εὐφημία ἀποφάσισε μαζὶ μὲ ἄλλους χριστιανοὺς νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὴ γιορτὴ τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ συνελήφθη καὶ φυλακίσθηκε. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς αἰχμαλωσίας της οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ προσπαθοῦσαν μὲ κάθε τρόπο νὰ πείσουν τὴν Ἁγία νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη της καὶ νὰ ἀσπασθεῖ τὰ εἴδωλα. Ὅταν συνειδητοποίησαν πὼς ἡ Εὐφημία δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἀλλάξει τὴν πίστη της μὲ τοὺς λόγους, τὴν βασάνισαν φριχτά. Ὅμως μὲ τὴ θεία χάρη, ἡ Ἁγία δὲν ἔπαθε τίποτα ἀπὸ τὰ βασανιστήρια.
Τελικὰ οἱ δήμιοι, τὴν ἔριξαν σὲ ἄγρια θηρία καὶ ἡ Εὐφημία βρῆκε τὸ θάνατο ἀπὸ μία ἀρκούδα.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τῷ θείῳ ἔρωτι, λαμπρῶς ἀθλήσασα, εἰς oσμὴν ἔδραμες, Χριστοῦ πανεύφημε, οἶα νεᾶνις παγκαλής, καὶ Μάρτυς πεποικιλμένη· ὅθεν εἰσελήλυθας, εἰς παστάδα οὐράνιον, κόσμῳ διανέμουσα, ἰαμάτων χαρίσματα, καὶ σώζουσα τοὺς σοὶ ἐκβοῶντας· χαίροις θεόφρον Εὐφημία.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐν τῇ ἀθλήσει σου καλῶς ἠγωνίσω, καὶ μετὰ θάνατον ἡμᾶς ἁγιάζεις, ταῖς τῶν αἱμάτων βλύσεσι Πανεύφημε· ὅθεν σου τὴν κοίμησιν, τὴν ἁγίαν τιμῶμεν, πίστει παριστάμενοι, τῷ σεπτῷ σου λειψάνῳ, ἵνα ῥυσθῶμεν νόσων ψυχικῶν, καὶ τῶν θαυμάτων τὴν χάριν ἀντλήσωμεν.

Μεγαλυνάριον.
Εὔφημόν σοι αἶνον καὶ ἱερόν, πανεύφημε Μάρτυς, ἀναμέλπομεν εὐπρεπῶς· σὺ γὰρ Εὐφημία, ἐμπρέψασα εὐφήμως, τῷ Λόγῳ ἐδοξάσθης, ὡς καλλιπάρθενος.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/663/sxsaintinfo.aspx

ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BERETTA APX (VIDEO)


Το νέο 9 χιλιοστών Beretta APX είναι το πρώτο εγχείρημα της Beretta με αρθρωτό σύστημα και εναλλάξιμα μέρη παρόμοιο με το Sig P320.
Η Beretta είναι μία από τις λίγες εταιρείες κατασκευής όπλων στον κόσμο, ικανή να προσφέρει πιστόλια επίκρουσης πλήρους μεγέθους με πολυμερές και μεταλλικό σκελετό. Σχεδιασμένο ειδικά για στρατιωτικούς φορείς και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, το APX έχει εκτενώς δοκιμαστεί στο πεδίο και έχει αξιολογηθεί τόσο επαγγελματικά όσο και για αυτοάμυνα. Το αποτέλεσμα είναι μια πλατφόρμα που ξεχωρίζει για την αντοχή, την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την εργονομία.
Το νέο APX είναι το πρώτο πλήρους μεγέθους πιστόλι επίκρουσης της Beretta με ένα πλαίσιο πολυμερούς. Η Beretta USA συναντήθηκε με περισσότερες από 20 υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει τις γνώμες τους σχετικά με την κατασκευή του APX, ενώ η Beretta στην Ιταλία δοκίμαζε το πιστόλι με ευρωπαϊκούς φορείς. Το APXέχει περάσει τρία χρόνια ανάπτυξης, και διαρκή αυστηρό έλεγχο.


ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/news-feed/dokimi-tou-neou-pistoliou-beretta-apx-video/

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΥΠΡΟΣ: EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ - ΑΠΟ ΤΑ G3 ΣΤΟ TAVOR ΚΑΙ ΤΟ ACCURACY - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ (PHOTOS)


Σε ανανέωση του οπλικού της συστήματος προχωρά η Εθνική Φρουρά, μετά από στασιμότητα και αναποφασιστικότητα πολλών ετών. Η καταπόνηση του τυφεκίου G3 (διαμέτρημα ΝΑΤΟ 7.62×51) το οποίο αποτελεί στην παρούσα φάση το βασικό τυφέκιο εφόδου της Εθνικής Φρουράς, όπως και του Ελληνικού Στρατού άλλωστε, ελληνικής κατασκευής (ΕΒΟ) κατόπιν αδείας από την γερμανική Heckler & Koch είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη, οπότε και δρομολογείται η σταδιακή αντικατάστασή του με νέο φορητό οπλισμό. Κάποια ανακατασκευασμένα με νέα παρελκόμενα, G-3 θα παραμείνουν ενδεχομένως σε μικρούς αριθμούς ως όπλα ακριβείας για τους ακροβολιστές (όχι ελεύθερους σκοπευτές), καθώς το εν λόγω όπλο υπηρετεί υπό αντίξοες συνθήκες στην Κύπρο επί 33 χρόνια.
Τα δύο νέα φορητά όπλα που θα εξοπλίσουν μονάδες της Εθνικής Φρουράς είναι το τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή της φημισμένης Βρετανικής εταιρείας Accuracy International σε διαμέτρημα 0,50 της ίντζας, με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία, καθώς και το ισραηλινό Tavor, της εταιρείας IWA (Israeli Weapon Industries), όπλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά διαμετρήματα, αλλά με επικρατέστερο αυτό του ΝΑΤΟ 5.56×45. Τα εν λόγω τυφέκια θεωρούνται υπόδειγμα εργονομίας, έχουν δοκιμασθεί σε πεδία μαχών με καλά αποτελέσματα ειδικά σε CQB και μάχες εντός κατοικημένων περιοχών. Παράλληλα, θεωρείται ως ένα τυφέκιο το οποίο προορίζεται για χρήση από μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων, ενώ στον σχεδιασμό ελήφθησαν υπ’ όψιν οι γνώμες στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων.
ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εξάλλου, τις λεπτομέρειες του νέου εξοπλιστικού προγράμματος, παρουσιάζει σε σημερινό δημοσίευμα η εφημερίδα Πολίτης, ενώ αναφορά γίνεται σε αγορά και νέων αρμάτων μάχης, προς αντικατάσταση κάποιων γαλλικών AMX-30, καθώς και πυροβόλων, υλοποιώντας έτσι ένα φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο είχε ήδη δρομολογηθεί προ ετών, όπως άλλωστε και η αναζήτηση για ένα σύγχρονο τυφέκιο εφόδου. Σύμφωνα, με την εφημερίδα “Πολίτης”, αυτή την περίοδο η Εθνική Φρουρά ενισχύεται με άρματα και πυροβολικό. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα εξάλλου, οι ειδικές δυνάμεις παραλαμβάνουν νέο οπλισμό.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η εφημερίδα Σημερινή, απεκάλυψε μόλις πριν από ένα μήνα με αποκαλυπτικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου, ότι από το 1984, όταν και άρχισε να καταβάλλεται η έκτακτη συνεισφορά για την άμυνα, μέχρι και το 2016, είχαν εισπραχθεί ποσά της τάξης των €8 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα €4,5 δισεκατομμύρια κατέληξαν στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης και τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή μισθών δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικών επιδομάτων, επιδοτήσεων και για αγορές αναλωσίμων.

Στο ίδιο δημοσίευμα, η Σημερινή αποκάλυπτε ότι η Κυβέρνηση προσανατολίζεται στην κατεύθυνση της αγοράς μεταχειρισμένων οπλικών συστημάτων χαμηλού κόστους, τη στιγμή που οι συνεισφορές του λαού θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αγορές νέων.
Τα νέα όπλα των Ειδικών Δυνάμεων και η σταδιακή απόσυρση G3

Οι Ειδικές Δυνάμεις, ΟΥΚ και Καταδρομείς, θα έχουν πλέον τα νέα όπλα, το βρετανικό Accuracy, όπλο ελευθέρου σκοπευτή/ακροβολιστή, καθώς και το ισραηλινό τυφέκιο Tavor, αν και αυτό ελέγχεται, καθώς ήδη τα ΟΥΚ από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 χρησιμοποιεί παρά τις όποιες χλιαρές ενστάσεις, τυφέκια και αραβίδες της σειράς M-16/M-4. Εξάλλου, και οι Καταδρομείς της Ε.Φ. έχουν ήδη ξεκινήσει με ίδια έξοδα την μετατροπή των παλαιών, αλλά πάντα αξιόπιστων τσεχικών τυφεκίων εφόδου Vz-58, διαμετρήματος 7.62×39 (ανατολικό/Σοβιετικό διαμέτρημα) με απάρτια κυρίως από Ισραήλ, σε ουσιαστικά ένα νέο οπλομηχάνημα, με διόπτρες και λοιπά παρελκόμενα. Εξάλλου, οι καταδρομείς πέρα από το δύσχρηστο G-3 χρησιμοποιούν και κάποια αποθέματα σοβιετικών AK-47 (7,62×39), κοινώς του θρυλικού Καλάσνικοφ. 

Εξάλλου, η Κύπρος πρόκειται άμεσα να παραλάβει από το Ισραήλ το περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης, μια μέση λύση με τις ικανότητες του σκάφους να πλησιάζουν αυτές ενός σύγχρονου πολεμικού σκάφους, εν σχέση με ενός σκάφους μόνον για περιπολίες. Στις 12/9 ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης, παρευρέθη στην τελετή καθέλκυσης του Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης που αποκτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Διακρατικής Συμφωνίας με το Ισραήλ.
ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/defence/kypros-eksygchronizete-i-ethniki-froura-apo-ta-g3-sto-tavor-ke-to-accuracy-promithia-neon-armaton-ke-pyrovolon-photos/

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ


Ημ. Εορτής:14 Σεπτεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:Σταῦρος, Σταυρούλα

Τὸ 326 ἡ Ἁγία Ἑλένη πῆγε στοὺς Ἁγίους Τόπους νὰ προσκυνήσει, καὶ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Κύριο γιὰ τοὺς θριάμβους τοῦ γιοῦ της. Πηγαίνοντας ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀρχίζει νὰ ἀναζητᾶ τὸν Τίμιο Σταυρό. Φτάνοντας στὸ Γολγοθὰ διατάζει νὰ γκρεμιστεῖ ὁ ναὸς τῆς Θεᾶς Ἀφροδίτης. Ἐκεῖ βρίσκουν τρεῖς σταυρούς. Καὶ μὴν ξέροντας ποιὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρὸς, ὁ Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ἀκούμπησε κάποιας εὐσεβέστατης νεκρῆς γυναίκας τὸ σῶμα της διαδοχικὰ καὶ στοὺς τρεῖς σταυρούς. Μόλις ἀκούμπησε ἡ γυναίκα στὸν Τίμιο Σταυρὸ ἀναστήθηκε.
Μαθεύτηκε γρήγορα τὸ νέο καὶ πλῆθος κόσμου ἄρχισε νὰ ἔρχεται γιὰ νὰ προσκυνήσουν. Ὕψωσαν τὸν Τίμιο Σταυρὸ μέσα στὸ ναὸ καὶ σὲ μέρος ψηλὸ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουν ὅλοι.
Ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ ὅπλο ὅλων τῶν χριστιανῶν κατὰ τοῦ διαβόλου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’.
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Αὐτόμελον.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι Χριστὲ ὁ Θεός· εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων· τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Μεγαλυνάριον.
Σήμερον ἡ κτίσις πᾶσα Σωτήρ, πόθῳ ἀνυψοῦσα, τὸν πανάγιόν σου Σταυρόν, τὴν φωνήν σου αἴρει, καὶ πίστει ἐκβοᾷ σου· Δώρησαι τῷ λαῷ σου, Λόγε τὴν χάριν σου.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/642/sxsaintinfo.aspx

H ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ FOSTECH ORIGIN SBV (VIDEO)


Ο δημιουργός του βίντεο από τις ΗΠΑ, θεωρεί ότι όλοι οι νόμοι περί πυροβόλων όπλων είναι αντισυνταγματικοί, επομένως υποστηρίζει πλήρως τις εταιρείες που κάνουν πράγματα που ωθούν τα όρια.
Η Fostech διαθέτει ένα νέο πυροβόλο όπλο με βάση το λειόκανο Origin σε διαμέτρημα 12ga που ονομάζεται SBV. Το SBV δεν είναι όπλο, πιστόλι ή λειόκανο. Είναι ένα “πυροβόλο όπλο”. Τι σημαίνει αυτό; Παρακολουθήστε και μάθετε.
Η νέα τακτική καραμπίνα Origin 12 ένα από τα καλύτερα λειόκανα όπλα που κυκλοφορούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα μοναδικό και ευπροσάρμοστο όπλο με τροποποιημένο και ρυθμιζόμενο σύστημα αερίων από το πρότυπο ΑΚ ανάλογα με τις γομώσεις των φυσιγγίων που χρησιμοποιούνται.
Όλα τα χειριστήρια πάνω στο Origin 12 είναι πλήρως αμφιδέξια. Διαθέτει μια εντυπωσιακή εμφάνιση και ένα τελείωμα βαφής που είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Η εισαγωγή του γεμιστήρα γίνεται απευθείας στο όπλο με μια κίνηση και πολύ γρήγορα.
Τα σκοπευτικά είναι ρυθμιζόμενα και αναδιπλούμενα και διευκολύνουν  τον χρήστη να έχει μια καλύτερη εικόνα όταν χρησιμοποιούνται οπτικά σκοπευτικά. Είναι ένα όπλο το οποίο θα ρίξει όλα τα φυσίγγια της γεμιστήρας χωρίς εμπλοκές αφού έχει «δουλευτεί» πολύ από την εταιρεία το σύστημα τροφοδοσίας.
Μόνο «αρνητικό» του όπλου η τιμή αγοράς του που είναι από 2.600 έως 2.800 δολάρια!
ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/news-feed/h-nea-entyposiaki-karabina-fostech-origin-sbv-video/

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Παρουσία Αρχηγού ΓΕΣ στην Εκπαίδευση του ΤΕΘ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και Επίσκεψή του στο ΕΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ


Την Kυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, παρακολούθησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τάγματος Εθνοφυλακής ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Εθνοφυλακής, στην Περιοχή Ευθύνης του 10ου Συντάγματος Πεζικού.
Διαπιστώθηκε η άριστη προετοιμασία και οργάνωση της εκπαίδευσης από την Διοίκηση του Τάγματος, η εξαιρετική πειθαρχία και το υψηλό ηθικό των Εθνοφυλάκων.
Επιπρόσθετα επισκέφθηκε το ΕΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ.
Ενεργός Στρατός και Εθνοφυλακή, διασφαλίζουν την εδαφική μας ακεραιότητα.ΠΗΓΗ
http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=93927&cat_id=14&la=1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ «ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ – ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ» ΤΗΣ KGB (VIDEO)


Ο λειτουργικός χαρτοφύλακας “Escort” είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα αξεσουάρ για τυφέκια ΑΚ.
Αναπτύχθηκε για τους πράκτορες της KGB για συμπλοκές σε μικρές αποστάσεις, οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την φύλαξη υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων.
Παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε πώς λειτουργεί:


ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/news-feed/epichirisiakos-chartofylakas-kalasnikof-tis-kgb-video/