Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Το Super-Leopard βλέπει την νύχτα ἀκόμη και νυχτερίδες

Στο 63,5 τόννων ὄχημα, βαμμένο στο χρώμα της ἄμμου,κάποιος ἀκατάρτιστος δέν θα δεί πολλά που να το διαφοροποιοῦν ἀπό τα ἄλλα Λέοπαρντ, με ἐξαίρεση ἴσως το πλήθος των φακῶν των καμερῶν. (Helmut Michelis)
Ἀποκλειστικό, για την Auto Bild, πόλη Οὔντερλύςς
Μετάφραση: Αχέρων
Ἡ τεθωρακισμένη δύναμη του Ὁμοσπονδιακοῦ Στρατοῦ ὀφείλει πάλι να ἑνισχυθεί. Για τον λόγο αὐτόν, ἡ Ράϊνμεταλλ παρουσίασε ἕνα νέο, πλήρως ψηφιοποιημένο Λέοπαρντ.
Το ὁποίο ἐπιδείχθηκε κατ’ἀποκλειστικότητα στους συντάκτες μας.
Ὁ ἐπανεξοπλισμός της Ρωσσίας,ἔφερε πίσω στην ζωή ἕναν θεωρούμενο στρατιωτικό δεινόσαυρο-το ἄρμα μάχης. Ἡ τεθωρακισμένη δύναμη του Ὁμοσπονδιακοῦ Στρατοῦ ὀφείλει πιεστικῶς να ἐκσυγχρονιστεί και ἐνισχυθεί, για να ἐξασφαλίσει μία ἀξιόπιστη ἀποτροπή ἑν ὅψει των κατ’ἐκτίμηση 10.000 ἀξιόμαχων ἀρμάτων της Ρωσσίας, και του νεοαναπτυχθέντος Τ-14 Armata που πομπωδῶς παρουσιάστηκε στην Μόσχα. Μία γρήγορη λύση προσφέρει το «Λέοπαρντ φορέας τεχνολογίας» (Leopard technologieträger) του κονσόρτσιουμ Ράϊνμεταλλ,με ἔδρα το Ντύσσελντορφ.
Το συγκεκριμένο εἶναι ἕνα ὑπόδειγμα ἐπιδείξεως,και παρουσιάστηκε κατ’ἀποκλειστικότητα στους συντάκτες μας στο ἰδιόκτητο πεδίο της ἑταιρείας στην πεδιάδα του Λύνεμπουργκ.
Στο 63,5 τόννων ὄχημα,βαμμένο στο χρώμα της ἄμμου,κάποιος ἀκατάρτιστος δέν θα δεί πολλά που να το διαφοροποιοῦν ἀπό τα ἄλλα Λέοπαρντ, με ἐξαίρεση ἴσως το πλήθος των φακῶν των καμερῶν.
Εἶναι ἑν πρώτοις στο ἐσωτερικό,στην θέση του ἀρχηγοῦ,που φανερώνεται το μεγάλο τεχνολογικό ἄλμα:ὁ ἀρχηγός, δέν βλέπει πλέον κυρίως μέσα ἀπό περισκόπια ἤ ἀκόμη και ἀκάλυπτος ἀπό ἀνοιχτή θυρίδα,ὅπως στο παρελθόν,ἀλλά βλέπει μέσα ἀπό μία μεγάλη ὀθόνη πολύ περισσότερα ἀπό ὅσα το ἀνθρώπινο μάτι.
Διότι ἀφενός,ἡ ὁρατότητα 360° συμπληρώνεται πλέον ἀπό θερμικό ἀπεικονιστή (ΣτΜ: ἡ δυνατότητα αὐτή ὑπάρχει ἤδη ἀπό το Λέο-2Α5).
Ἀφ᾿ἑτέρου,ἕνα σύστημα καμερῶν σαρώνει το περιβάλλον,ἀναγνωρίζει σχήματα ὅπως σώματα και ὀχήματα,και ἀναφέρει διαφοροποιήσεις της εἰκόνας σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Ἔτσι,ἕνας δυνητικός ἐχθρός,κρυμμένος πίσω ἀπό ἕναν θάμνο, δέν μένει ἀπαρατήρητος, ἀλλά ἑντοπίζεται χάρη στην θερμότητα του σώματος, και σημειώνεται με σαφές σύμβολο.
Με τον τρόπο αὐτό,το πλήρωμα ἔχει πλήρη εἰκόνα του πεδίου
Κανείς δέν μπορεί πλέον να πλησιάσει το ἄρμα ἀπαρατήρητος, οὔτε ὐπάρχουν πλέον νεκρές γωνίες.
Ὁ ἀρχηγός μπορεί με ἄγγιγμα της ὀθόνης ἀφῆς, ἡ ὁποία ἀντιδρᾶ ἀκόμη και σε ὑγρό γάντι, να ὑποδείξει στόχο στον πυροβολητή, ἤ να μεγενθύνει ἕνα ὕποπτο ἀντικείμενο.
Ἀκριβής ὁπτικοποίηση των στόχων, και ἀμέριμνος χειρισμός, ἐπιταχύνουν την χρησιμοποίηση του ὁπλισμοῦ, και αὐξάνουν την πιθανότητα εὐστοχίας με την πρώτη βολή.
Αὐτή ἡ νέα ἀρχιτεκτονική λογισμικοῦ, φέρνει το ἄρμα στην σημερινή στάθμη της τεχνολογίας, και ἐπιτρέπει την εὔκολη ἑνσωμάτωση νέων τεχνολογικῶν ἐξελίξεων στο μέλλον.
«Κατά τις δοκιμές στην πεδιάδα του Λύνεμπουργκ,είδαμε την νύχτα ἀκόμη και κουνέλια,και ἀπορήσαμε με ἱπτάμενα ἴχνη που τρεμόπαιζαν»,ἀναφέρει ὁ διαχειριστής προϊόντος Ματίας Φίνκ,«αὐτό ὅμως δέν ἦταν ἀστοχία του συστήματος,ἀλλά νυχτερίδες,που καταγράφηκαν ἀπό τις κάμερες!»
Με τους αἰσθητήρες, ἡ Ράϊνμεταλλ ἐκμεταλεύεται τις ἑμπειρίες της ἀπό τον τομέα της αὐτοκινησεως, και ἀκόμη και ἕνα αὐτοοδηγούμενο Λέοπαρντ εἶναι ὑλοποιήσιμο.
Ὅπως ὅμως και οἱ ἐξωτερικές διαδικτυακές συνδέσεις,κάτι τέτοιο δέν εἶναι ἐπιθυμητό, διότι δέν πρέπει να ὑπάρχει κίνδυνος να πέσει το ἄρμα θύμα κάποιου χάκερ που θα ἀναλάβει τον ἔλεγχό του.
Ὁ χειρισμός ἔχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της «γενεάς i-phone»:δέν ὑπάρχουν πλέον στρόφαλοι και πιστολοειδείς χειρολαβές, ἀλλά ἕνας μοχλός (joystick) ὅπως στα Airbus.(ΣτΜ:γκρούμφ!)
Οἱ ρεπόρτερ εἰδοποιήθηκαν να μην χρησιμοποιήσουν φλάς, διότι ἡ αὐτόματη πυρόσβεση μπορεί να ἑνεργοποιηθεί.
Το ἄρμα θέτει νέα μέτρα και σταθμά στην προστασία του πληρώματος: δίπλα στα ἐλαφρά και βελτιωμένα συστήματα παθητικῆς προστασίας, λειτουργεί και ἕνα νέο, ἑνεργητικό σύστημα, ὁνόματι ADS.
Αὐτό λειτουργεί αὐτοματοποιημένα, καθώς ἕνας ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀρκετά γρήγορος στις ἀντιδράσεις του, ἕναντι ἐπερχομένων ἀντιαρματικῶν και κατευθυνομένων βλημάτων, τα ὁποία ἀντιλαμβάνεται και καταστρέφει ἑντός κλασμάτων δευτερολέπτου με πυροτεχνικά ἀντίμετρα.
Σε ὅτι ἀφορά το πυροβόλο των 120,οἱ ἄνθρωποι της Ράϊνμεταλλ εἶναι πιό ἐπιφυλακτικοί, ἀλλα ἀναφέρουν ὅτι εὐστοχεί ἑν κινήσει με την πρώτη βολή, και ὅτι ἔχει αὐξημένο βεληνεκές.
Το εὐφυές, προγραμματιζόμενο πυρομαχικό DM11 μπορεί, ἀναλόγως ρυθμίσεως, να ἐκραγεί ὑπεράνω του στόχου, ἤ ὄπισθεν αὐτοῦ, ὥστε να καθιστᾶ ἀναποτελεσματική την κάλυψη.
Ἕνα νέο ψηφιακό σύστημα ἐλέγχου πυρός καθιστᾶ το ἄρμα ἱκανό για το μέλλον ἐπί δεκαετίες
Το Super-Leopard, το ὁποίο δέν φέρει ἀκόμη κάποια ἐπίσημη ὁνομασία, εἶναι στα ἐπί μέρους στοιχεία του προϊόν μίας ἐκλεπτυσμένης ἀνακυκλώσεως, καθώς στην δύση νέα ἄρματα δέν παράγονται ἀπό δεκαετίες (ΣτΜ:ἑννοοῦνται τα ἄρματα των στρατῶν των κατασκευαστριῶν χωρῶν, και ὅχι οἱ ἐξαγωγές.)
Ἔτσι, ἡ Ράϊνμεταλλ ἀξιοποιεί το πήγμα,(κινητήρα και ἀνάρτηση), και τον πύργο ἀπό παλαιότερα Λέο-2Α4, τα ὁποία ἀγοράστηκαν ἀπό την Ἐλβετία και την Ὀλλανδία, την ἐποχή του ἀφοπλισμοῦ, πρίν την κρίση της Οὐκρανίας.
Μέσω μίας μαζικῆς πρόσθετης θωρακίσεως, που εὔκολα ἀφαιρείται για λόγους μεταφοράς,το Super-Leopard μεγάλωσε ἑμφανώς σε πλάτος.
Στο ἐσωτερικό, ἡ παληά τεχνολογία ἀντικαταστάθηκε πλήρως, και με την ἀρχή των ἐπιμέρους συγκροτημάτων, μπορεί σχετικά εὔκολα να διαφοροποιηθεί κατ᾿ἐπιθυμίαν.
Με αὐτό το σχεδιαστικό πλαίσιο,εἶναι δυνατόν να ἐκπληρωθεί ἡ ἀπαίτηση για ταχεία ἑνίσχυση του Ὁμοσπονδιακοῦ Στρατοῦ με 103 ἄρματα, ἀπό το 2018. Για τον σκοπό αὐτόν προβλέφθηκαν στον ὁμοσπονδιακό προϋπολογισμό 669 ἑκατομμύρια € ἅρα περίπου 6,5Μ ἀνά ὄχημα. Ἀπό το 1979 ὁ Ὁμοσπονδιακός Στρατός προμηθεύτηκε ἀκριβῶς 2.125 Λέο-2,ἐκ των ὁποίων ἑντω μεταξύ παρέμειναν μόνο 225. Ἔτσι ὅμως, οἱ μόνο 6 (4 ἑνεργές) ἀπό κάποτε 50 ἐπιλαρχίες,ἦταν ἀληθινά «χάρτινοι τίγρεις». Τώρα δίνεται ἕμφαση στην πλήρη προικοδότηση: ἡ πέμπτη ἐπιλαρχία, στο Μπέργκεν-Χόνε ἐπανενεργοποιείται, και σε διμερή βάση θα ἐνσωματώσει και ὀλλανδικά ἄρματα.
Το ὑπουργείο ἐπιφυλάσσεται προς το παρόν για μία σαφή ἀπόφαση ὡς προς την ἀκριβή διαμόρφωση αὐτών των ἐπιπλέον 103 ἀρμάτων.
Γενικός ἀνάδοχος για το Λέο-2 εἶναι ἡ Krauss Maffei Wegmann (KMW) του Μονάχου, ἀλλά και ἡ Ράϊνμεταλλ εἶναι βαθειά ἀναμεμειγμένη, καθώς αὐτή συνεισφέρει το πυροβόλο και το σύστημα ἐλέγχου πυρός.
Το βασικό σχέδιο εἶναι πλέον 36 ἐτῶν,και μέχρι το 2030 το ἀργώτερο θα πρέπει να ἔχει βρεθεί ἕνας ἑντελῶς νέος διάδοχος.
Ὅμως, αὐτό το πρόγραμμα βρίσκεται ἀκόμη σε φάση σχεδιαστικῆς ἀντιλήψεως.
Στις ἐξεταζόμενες ἰδέες περιλαμβάνονται ἀκόμη και ἀθόρυβα, τηλεκατευθυνόμενα, αἰωρούμενα ὀχήματα ὅπως τα ἀερόστρωμνα, με ὁπλισμό πυροβόλων λέηζερ, που θυμίζουν τον πόλεμο των ἄστρων.
ΠΗΓΗ
https://limitofadvance.wordpress.com/2016/02/23/%CF%84%CE%BF-super-leopard-%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-%E1%BC%80%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5/#more-37863

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου