Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ Μάρτυς


Ημ. Εορτής:1 Μαρτίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:Εὐδοκία, Εὐδοξία

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Εὐδοκία καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἠλιούπολη, τῆς ἐπαρχίας Λιβανησίας Φοινίκης καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ (98 – 117 μ.Χ.). Στὸν πρότερό της βίο ζοῦσε ζωὴ ἀκόλαστη μέσα στὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτία. Ὅμως ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ φώτισε τὴν καρδιά της καὶ μὲ τὶς νουθεσίες κάποιου γέροντος μοναχοῦ, ποὺ ὀνομαζόταν Γερμανός, μετανόησε. Στὴν συνέχεια, ἀφοῦ εἶδε ὀπτασία, προσῆλθε στὸν Ἐπίσκοπο Θεόδοτο καὶ βαπτίσθηκε. Ἡ ὀπτασία ἦταν ἡ ἑξῆς: Παρατηροῦσε Ἄγγελο Θεοῦ νὰ ὁδηγεῖ αὐτὴν πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ ἄλλους Ἀγγέλους νὰ τὴ συγχαίρουν, ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ κάποιος μαῦρος οὔρλιαζε καὶ ἔλεγε ὅτι ἀδικεῖται πάρα πολύ, ἐπειδὴ ἡ Εὐδοκία ἔγινε Χριστιανή.
Μετὰ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννησή της καὶ τὴν καλὴ ἀλλοίωσή της, διαμοίρασε τὰ πλούτη της στοὺς πτωχοὺς καὶ κατέφυγε σὲ μοναστήρι, ὅπου ἐσχόλαζε στὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς.
Ὅμως κατηγορήθηκε ἀπὸ τοὺς πρώην ἐραστές της ὡς Χριστιανὴ καὶ συνελήφθη. Ὁδηγήθηκε στὸ βασιλέα Αὐρηλιανό, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁμολόγησε τὴν πίστη της στὸν Χριστὸ καὶ τιμωρήθηκε. Ἀλλὰ ἀφοῦ ἀνέστησε μὲ τὴν προσευχή της τὸν υἱὸ τοῦ βασιλέως, ποὺ εἶχε πεθάνει, τὸν ἔπεισε νὰ πιστέψει στὸν Κύριο. Καὶ τότε ἀπελευθερώθηκε. Ἀργότερα ὅμως συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τῆς Ἡλιουπόλεως Βικέντιο καὶ ἀποκεφαλίσθηκε.
Ἔτσι ἡ Ἁγία Μάρτυς Εὐδοκία ἔλαβε τὸν ἀμάραντο στέφανο τῆς δόξας καὶ εἰσῆλθε στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου της.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Φόβον ἔνθεον, ἀναλαβοῦσα, κόσμου ἔλιπες, τὴν εὐδοξίαν, καὶ τῷ Λόγῳ Εὐδοκία προσέδραμες· οὗ τὸν ζυγὸν τῇ σαρκί σου βαστάσασα, ὑπερφυῶς ἠγωνίσω δι' αἵματος. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὁ εὐδοκήσας ἐκ βυθοῦ ἀπωλείας, πρὸς εὐσεβείας τὸν ἀκρότατον ὅρον, ἀναγαγεῖν σε ἔνδοξε ὡς λίθον ἐκλεκτόν, οὗτος καὶ τὸν βίον σου, τῇ ἀθλήσει λαμπρύνας, χάριν ἰαμάτων σοι, Εὐδοκία παρέχει· ὃν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἡμᾶς, Ὁσιομάρτυς, Ἀγγέλων ἐφάμιλλε.

Μεγαλυνάριον.
Χάρις εὐδοκίας τῆς θεϊκῆς, νύμφην σε τοῦ Λόγου, ἀπειργάσατο ἐκλεκτήν, ἤθεσιν ὁσίοις, καὶ αἵματι Μαρτύρων, θεόφρον Εὐδοκία, περιαστράπτουσαν.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2289/sxsaintinfo.aspx

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

Ο συριακός στρατός ανακατέλαβε την πόλη Ταντέφ νοτίως της αλ-Μπάμπ


Οσυριακός στρατός ανακατέλαβε σήμερα την πόλη Ταντέφ, που βρίσκεται στα νότια της αλ-Μπαμπ, μετά την αποχώρηση του Ντά’ες από αυτήν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας.
Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι ο συριακός στρατός και οι σύμμαχοί του προωθούνται αιφνιδιαστικά κατά το τελευταίο 24ωρο, στις περιοχές που ελέγχονται από το Ντά’ες στα βορειοδυτικά της Συρίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει την έδρα του στη Βρετανία.
Η προέλαση των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων γίνεται ανατολικά και νοτίως της αλ-Μπαμπ, επεκτείνοντας τον έλεγχο τους σε 14 χωριά, σε απόσταση 25 χλμ., από την Λίμνη Άσαντ, όπου συγκεντρώνονται τα νερά του Ευφράτη ποταμού, πάνω από το φράγμα Τάμπκα.
Οι περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του Ντά’ες , στα βορειοδυτικά της Συρίας, έχουν μειωθεί ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες, μετά την επιτυχή προέλαση τριών στρατιωτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται εναντίον τους. Τις ένοπλες δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας, που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, τους ένοπλους αντάρτες που δρουν με την υποστήριξη της Τουρκίας, αλλά και τον συριακό στρατό.
Με την κατάληψη περιοχών που είχε υπό τον έλεγχό του το Ντά’ες , νοτίως της αλ-Μπαμπ, ο στρατός της Συρίας αποτρέπει κάθε πιθανή κίνηση της Τουρκίας και των ένοπλων ομάδων που υποστηρίζει προς τις νότιες περιοχές της πόλης.
Παράλληλα, με την ίδια αμυντική τακτική οι στρατιωτικές δυνάμεις της Συρίας, πλησιάζουν πιο κοντά στην ανακατάληψη και τον έλεγχο των υδατικών πόρων του Χαλεπίου. Οι μάχες στις αναφερόμενες παραπάνω περιοχές συνεχίζονται, καθώς ο συριακός στρατός και οι σύμμαχοί του, προελαύνουν σύμφωνα με το παρατηρητήριο.
Πηγή: kathimerini.gr
http://www.proelasi.org/2017/02/27/%CE%BF-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8C/

Απόρρητη έκθεση της CIA: Τι λένε οι Αμερικάνοι για την Ελλάδα και το Δίκαιο της Θάλασσας

Έτσι, το 1974 η CIA εκπόνησε μελέτες για την τότε Σοβιετική Ένωση, την Μεγάλη Βρετανία, την Ρουμανία, την Αργεντινή, την Κίνα, την Ταϊλάνδη, και την Ελλάδα. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου κάποια μελέτη για την Τουρκία ή την Κύπρο.
Γράφει ο Θεόδωρος Καρυώτης για το mignatiou.com
Η απόρρητη μελέτη για την Ελλάδα συντάχθηκε τον Απρίλιο του 1974, έφερε τον τίτλο «Law of the Sea Country Study – Greece” και αποχαρακτηρίστηκε το 2001. Η έκθεση ασχολείται με τις γενικές θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης (περίοδος χούντας), που αφορούσαν το Καθεστώς των Νήσων, τα Όρια της Αιγιαλίτιδας Ζώνης, τα Στενά Διεθνούς Ναυσιπλοΐας, το Αρχιπέλαγος, και την υφαλοκρηπίδα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ΑΟΖ , γιατί το θέμα αυτό δεν είχε ακόμα συζητηθεί στη Διάσκεψη.
Η έκθεση, στην αρχή, ασχολείται με γενικά θέματα αναφέροντας ότι δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδας που να απέχει περισσότερα από 50 μίλια από την θάλασσα. Η τοπογραφία του βυθού του Ιονίου Πελάγους είναι πιο βαθιά αλλά και πιο κανονική από του Αιγαίου Πελάγους. Το βάθος σε απόσταση 6 ν.μ. από την ακτή δεν ξεπερνά τα 360 μέτρα. Η βόρεια πλευρά του Ιονίου έχει βάθος από 720 μέχρι 1260 μέτρα, ενώ η νοτιοδυτική πλευρά φτάνει, σε ορισμένα σημεία, σε βάθος 3,600 μέτρων. Το Αιγαίο Πέλαγος έχει έναν ακανόνιστο βυθό στα περισσότερα σημεία γύρω στα 180 μέτρα. Διαθέτει τρεις μεγάλες λεκάνες, την περιοχή βόρεια της Κρήτης με βάθος 1,800 μέτρα, την περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου και την περιοχή ανάμεσα στην Τήνο και την Σάμο που φτάνει σε βάθος 3,600 μέτρων.
Ακολουθεί μια αναφορά στους ορυκτούς πόρους επισημαινοντας ότι από το 1968 δόθηκαν άδειες για έρευνες σε μια δωδεκάδα εταιριών και η πρώτη ανακάλυψη έγινε έξω από την Θάσο με τις τότε εκτιμήσεις για αποθέματα πετρελαίου 2,5 εκατ. τόνων και φυσικού αερίου 50 εκατ. κυβικών ποδιών. Για την αλιεία αναφέρουν ότι οι Ελληνες δεν έχουν δείξει την κατάλληλη φροντίδα και εισάγουν το ένα τέταρτο της ζήτησης από εισαγωγές. Η υπερεκμετάλλευση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον κλάδο και η πτώση της παραγωγής έχει αναγκάσει τους Έλληνες αλιείς να στραφούν για αλιεύματα στον κεντρικό και βόρειο Ατλαντικό. Η Ελλάδα δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για άλλα μεταλλεύματα, που μπορεί να υπάρχουν στους βυθούς των θαλασσών της αλλά δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την προστασία των εναλίων αρχαιολογικών θησαυρών της. 
Αναφερόμενοι στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό οι αναλυτές της CIA είχαν την γνώμη ότι διέθετε τον μικρότερο στόλο από όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ και ήταν προσανατολισμένο στην προστασία της ηπειρωτικής χώρας.
Κάνουν, επίσης, μνεία στα αμερικανικά αντιτορπιλικά, που είχαν χρησιμοποιηθεί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και τότε είχαν δοθεί στην Ελλάδα με αποτέλεσμα το ελληνικό ναυτικό να διαθέτει καλύτερες δυνατότητες για να υπερασπιστεί τις ακτές και καλύτερη επιμελητεία υποστήριξης για την μεταφορά στρατευμάτων ανάμεσα στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά. Το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας είχε αναπτύξει μια καλή συνεργασία με το ιταλικό ναυτικό αλλά σχεδόν μηδενική συνεργασία με το τουρκικό ναυτικό, που θεωρείται μια δυνητική εχθρική δύναμη.
Για την πολιτική που σκεφτόταν να ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση, σχετικά με τις συζητήσεις που διεξάγονταν στον ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι αναλυτές της CIA πίστευαν ότι οι δικτάτορες στην Αθήνα δεν είχαν τα προσόντα να ασχοληθουν με θεματα διεθνούς δικαιου.
Στην έκθεση αυτή εκθειάζουν μόνο τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γεώργιο Ζωτιάδη. Βέβαια, ο Ζωτιάδης, τον Απρίλιο του 1973, ήταν της γνώμης ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να υποστηρίξει την δημιουργία ενός συστήματος, στο οποίο τα χωρικά ύδατα θα είχαν το ίδιο μήκος σε όλη την έκταση των ακτών και ιδιαίτερα των ακτών των νήσων.
Επρόκειτο για τραγικό λάθος που, αργότερα, διόρθωσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στην Έκθεση οι Αμερικανοί αναφέρουν ότι ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της χούντας του Ιωαννίδη, Σπυρίδων Τετενές είχε προτείνει την ιδέα συνεκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων του Αιγαίου με την Τουρκία πέραν των 12 ν.μ. (Εδώ πρέπει να απολογηθώ στους Αμερικανούς διότι πάντα ανέφερα ότι οι πρώτοι διδάξαντες την ιδέα της συνεκμετάλλευσης ήταν οι ΗΠΑ). 
Καστελόριζο
Τέλος, μια άλλη έκθεση της CIA, τον Αύγουστο του 1964 με τίτλο: CASTELLORIZO (KASTELLORIZON) ISLAND (Turkish-Meis; Italian-Castelrosso; French-Chateau-Rouge) δεν αμφισβητεί καθόλου την ελληνικότητα του νησιού επισημαίνοντας ότι κατοικείται από Έλληνες για εκατοντάδες χρόνια και ότι παραχωρήθηκε στην Ελλάδα από την Ιταλία το 1947.
Αναφέρει, επίσης, ότι αποτελεί ένα σύμπλεγμα νήσων με τον Άγιο Γεώργιο, το Μαράθι, την Υψηλή (Στρογγυλό) και τα βράχια Βουτζάκι). Το Καστελόριζο απέχει 1,25 ν.μ. από τις τουρκικές ακτές, 72 ν.μ. από την Ρόδο και 150 ν.μ. από την Κύπρο. Οι νησίδες ανάμεσα στην Στρογγύλη και τις τουρκικές ακτές ανήκουν στην Τουρκία. Στη συνέχεια, η έκθεση περιγραφει την ιστορία του νησιού, τον πληθυσμό, την οικονομία του, τις τηλεπικοινωνίες, τα μεταφορικά μέσα και καταλήγει με αυτόν τον απίστευτο επίλογο:
«Μια παράδοση του Καστελόριζου στην Τουρκία από την Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί γενναιόδωρη. Το νησί είναι γενικά άγονο, δεν έχει καμία γεωργική ή βιομηχανική μονάδα και υποστηρίζει έναν φθίνοντα πληθυσμό. Προσφέρει μόνο ένα προστατευμένο μικρό λιμάνι αλλά δεν είναι εξοπλισμένο με ναυτικές επιδιορθώσεις, αποθήκες ή διευκολύνσεις ανεφοδιασμού. Το Καστελόριζο δεν είναι κατάλληλο για την δημιουργία αεροδρομίου». 
Ο Ρεξ Τίλλερσον και η επερχόμενη βαθιά ελληνοτουρκική ρήξη
Ξαφνικά τα σύννεφα στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος έχουν ένα βαθύ μαύρο χρώμα. Ο σουλτάνος Ταγίπ Ερντογάν αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η καρέκλα του έχει αρχίσει να τρίζει επικίνδυνα και προετοιμάζεται να παίξει το τελευταίο του χαρτί για την επιβίωσή του. Γι’ αυτό παίζει με την φωτιά παριστάνοντας τον φίλο του Πούτιν και θέλει να προμηθευτεί τα πιο σύγχρονα ρωσικά αντιαεροπορικά S-400, χωρίς να υπολογίζει τις αμερικανικές αντιδράσεις.
Κανείς δεν γνωρίζει στην Ουάσιγκτον τι σκέπτεται, εάν σκέπτεται, ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Τούρκο Σουλτάνο, μια και όλοι γνωρίζουν ότι αντιπαθεί ιδιαίτερα τους ισλαμιστές. Έτσι η μοναδική διέξοδος για τον ΅Ερντογάν δεν είναι τίποτε άλλο από το να παγιδεύσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε μια κίνηση που θα έχει σαν αποτέλεσμα ακόμα και μια σύντομη σύγκρουση.
Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι οι Τούρκοι θέλουν θάλασσα και όχι νησιά, αλλά για να αποκτήσουν θάλασσα πρέπει να έχουν νησιά. Για αυτό το λόγο εποφθαλμιούν το Καστελόριζο και δυο νησιά στο βόρειο Αιγαίο. Βάσει του UNCLOS το ποσοστό που δικαιούται η Τουρκία σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα είναι 7,5% της συνολικής έκτασης του Αιγαίου, όπως δείχνει ο παρακάτω χάρτης. 
Πηγή: Θεόδωρος Καρυώτης «Η ΑΟΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, 2014, σελ. 62

Αυτό τον εφιαλτικό χάρτη βλέπει ο Ταγίπ Ερντογάν και αντιλαμβάνεται ότι δεν τον συμφέρει να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και προτιμά να μας παγιδεύσει.
Όπως, πρόσφατα, έγραψε ο Μιχάλης Ιγνατίου: «Είναι, λοιπόν, πιθανή μία ελληνοτουρκική σύγκρουση; Η απάντηση αβίαστα είναι θετική καταφατική, και όπως πάντα δεν είναι η Ελλάδα αυτή που θα την προκαλέσει. Η Τουρκία του ευρισκόμενου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση Ταγίπ Ερντογάν, είναι απρόβλεπτη όπως και ο ηγέτης της. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε ούτε να αντιδρούμε εντελώς σπασμωδικά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αντιθέτως, πρέπει επειγόντως να λάβουμε τα μέτρα μας.»
Έτσι, δεν επιτρέπεται πλέον καμία άλλη καθυστέρηση. Πρέπει ο Νίκος Κοτζιάς να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον και να συναντήσει τον Ρεξ Τίλλερσον. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κάνει πολλά και δικαιολογημένα ταξίδια τους τελευταίους μήνες, αλλά έπρεπε ήδη να έχει έρθει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον νέο Αμερικανό ομόλογό του. Ο Ρεξ Τίλλερσον είναι ο πιο ικανός υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ και ίσως ο μοναδικός από τη νέα κυβέρνηση που γνωρίζει τα θέματα του Δίκαιου της Θάλασσας. Ως Πρόεδρος της EXXONMOBIL υπήρξε άριστος γνώστης της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας μια και η εταιρία του είχε αλωνίσει δεκάδες θαλάσσιες περιοχές για να εντοπίσει υδρογονάνθρακες. Η τελευταία ενέργειά του, ως Πρόεδρος της εταιρίας του ήταν να διεκδικήσει η EXXONMOBIL το οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ.
Το τελευταίο που θα ήθελε η νέα κυβέρνηση Τραμπ θα ήταν ένα πολύ θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής ότι οι Αμερικανοί που κυβερνούν σήμερα τις ΗΠΑ δεν συμπαθούν και μάλλον αντιπαθούν την σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει, επιτέλους, να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα γνωμικά του Τσακαλώτου και να ασχοληθούμε, στα σοβαρά, με την κυβέρνηση Τραμπ.
Όπως είπε κάποτε ο πρόεδρος Ρούσβελτ, «we have nothing to fear but fear itself».
Πηγή: mignatiou.com
http://defencenews.gr/diafora/energeiaka/5322-aporriti-ekthesi-tis-cia-ti-lene-oi-amerikanoi-gia-tin-ellada-kai-to-dikaio-tis-thalassas

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

ΝΗΣΤΕΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ;


Η νηστεία καλό είναι να συνοδεύεται με τη μετάνοια, την προσευχή, την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία [δες μερικές εξηγήσεις εδώ].


Στο άρθρο που ακολουθεί, σκοπός μας είναι να αναδείξουμε το μεγαλείο της νηστείας και τη σημασία της και να δούμε μαζί μέσα από το λόγο του Θεού πώς η νηστεία είναι μια εμπειρία αληθινής χριστιανικής ζωής και όχι ένα έκτρωμα τυπικότητας χριστιανικής ζωής.

ΤΙΝΟΣ ΙΔΕΑ ΗΤΑΝ Η ΝΗΣΤΕΙΑ;

Η νηστεία, δεν είναι μια ανθρώπινη ιδέα αλλά μια εντολή που δόθηκε από τον ίδιο το Θεό.
Ήδη τα πρώτα «σπέρματά» της διακρίνονται στην παραγγελία του Θεού προς τους πρωτόπλαστους: «Απ’ όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας» διαβάζουμε στο:Γένεσις, κεφ. 2, στίχοι 16 – 17 [σημείωση του blog μας: για την περίπτωση των πρωτοπλάστων & το "δέντρο" δες εδώ & εδώ].

Ο Ιησούς Χριστός με την διδασκαλία του αλλά και τις πράξεις του μας φανέρωσε πως η νηστεία είναι όπλο κατά των διαφόρων πειρασμών και του Διαβόλου [είπε: "τούτο το γένος" (=ο διάβολος) δεν διώχνεται παρά μόνο με προσευχή και νηστεία", κατά Ματθαίον 17, 21]. Μας άφησε συμβουλές για το πως πρέπει να είναι μια σωστή νηστεία:
«Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε σαν τους υποκριτές, σκυθρωποί· επειδή, αφήνουν άπλυτα τα πρόσωπά τους, για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν», Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. 6, στίχος16.
Τα παραπάνω λόγια του Κυρίου φανερώνουν ότι η νηστεία είναι μια ελεύθερη αυτοπροσφορά του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Νοιώθοντας ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού εκούσια -δηλαδή με την θέλησή του- αποφασίζει να νηστέψει για να ανταποδώσει αυτή την αγάπη του με ένα είδος θυσίας που είναι η νηστεία.
Μόνο αν δει ο άνθρωπος την νηστεία με το παραπάνω πρίσμα, θα έχει βάλει την νηστεία στην σωστή της βάση. Αλλιώς θα την μετατρέψει σε μια τυπικότητα δήθεν ηθικής Χριστιανικής ζωής πιστεύοντας πως θα τον οδηγήσει στον Παράδεισο. Μ’ αυτή του όμως την στάση ο άνθρωπος μετατρέπει την νηστεία από μέσο σωτηρίας σε σκοπό σωτηρίας.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΗΣΤΕΙΑ;

Ακούγονται κατά κόρον από πολλούς ειδικούς ή μη, εντός Εκκλησίας ή εκτός αυτής, παραθέτοντας μάλιστα και χωρία (κομμάτια) της Γραφής πως η νηστεία δεν έπρεπε να υπάρχει στους κόλπους της Ορθοδοξίας.
Αν ίσχυε όμως αυτό ούτε θα έκανε λόγο ο Χριστός γι' αυτήν ούτε και ο ίδιος θα νήστευε, πολύ περισσότερο δε ούτε οδηγίες θα μας έδινε.
Άξιο προσοχής επίσης είναι πως η παραγγελία από το Θεό για νηστεία δεν ανευρίσκεται μόνο στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά.  Λέει ο Θεός μέσα από το στόμα του προφήτη Ησαΐα:
"Η νηστεία που εγώ διάλεξα, δεν είναι τούτη; Το να λύνεις τούς δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις βαριά φορτία, και το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους, και το να συντρίβεις κάθε ζυγό; Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί σου σ' αυτόν που πεινάει, και να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς; Όταν βλέπεις τον γυμνό, να τον ντύνεις, και να μη κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα σου", Ησαΐας, κεφ. 58, στίχοι 6 - 7.
Όπως βλέπουμε ο λόγος του Θεού είναι σαφής.
-Η νηστεία που εγώ διάλεξα, μας λέει ο Κύριος.
-Η πρώτη εντολή του Θεού προς τον άνθρωπο ήταν η εντολή της νηστείας.
-Η παράβαση της εντολής εκείνης έφερε στον άνθρωπο τον θάνατο. 

Ο Θεός και ο Αδάμ στην Εδέμ, πρόσωπο με πρόσωπο, κατά την ορθόδοξη αντίληψη. Εδώ δεν υπάρχει η έννοια της εξουσίας του Θεού πάνω στον άνθρωπο, όπως στην αιρετική ιδέα που αναπτύχθηκε στη Δύση. Ο άνθρωπος, με το προπατορικό αμάρτημα, γύρισε την πλάτη στο Θεό (αγιογραφία του Νικ. Χούτου, από το βιβλίο Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ;

Η Εκκλησία από πολύ νωρίς όρισε δύο ημέρες της εβδομάδας την Τετάρτη και την Παρασκευή, στις οποίες καλείται ο κάθε πιστός εκούσια να επιδοθεί στην άσκηση της νηστείας.
Πλήθος χωρίων αγιογραφικών πείθουν για την ορθότητα της απόφασης αυτής:
«Αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη, συγκεντρώστε τούς πρεσβύτερους, όλους τούς κατοίκους τού τόπου, στον οίκο τού Κυρίου τού Θεού σας· και βοήστε προς τον Κύριο», προφήτης Ιωήλ, κεφ. 1, στίχος14.
Εδώ διαπιστώνουμε πως καλούνται οι Ισραηλίτες από τον Θεό να ορίσουν για τον Κύριο ημέρα νηστείας και αφήνεται στους πρεσβύτερους να αποφασίσουν αυτοί, το πότε και ποια μέρα ή μέρες θα συμβεί αυτό.
Κατ’ όμοιο τρόπο και οι δικοί μας θεοφόροι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν αυτοί που αποφάσισαν τις αντίστοιχες ημέρες νηστείας για τους Χριστιανούς [και για τον εαυτό τους, αφού κανείς Πατέρας της Εκκλησίας δεν περιφρόνησε τη νηστεία και δεν είπε "αυτά είναι για το λαό",ούτε κανείς άγιος, ασκητής, μάρτυρας κ.λ.π. δεν θεώρησε περιττό να νηστεύει - το αντίθετο μάλιστα].
Στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. 5, στίχοι 33-35, βλέπουμε να διαμείβεται ο εξής διάλογος μεταξύ Χριστού και Φαρισαίων:
«Και εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Γιατί οι μαθητές τού Ιωάννη νηστεύουν συχνά, και κάνουν δεήσεις, το ίδιο και εκείνοι των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν;
Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Μήπως μπορείτε να κάνετε τους γιους τού νυμφώνα να νηστεύουν, ενόσω είναι μαζί τους ο νυμφίος; Θα 'ρθουν, όμως, ημέρες, όταν αρπαχτεί απ' αυτούς ο νυμφίος· τότε, θα νηστέψουν, κατά τις ημέρες εκείνες».
Παρατηρούμε λοιπόν στον διάλογο αυτό πως ο Χριστός δεν ακυρώνει τη νηστεία γιατί πράγματι, αν η νηστεία ήταν αχρείαστη ο Χριστός είχε όλη την ευχέρεια στο σημείο αυτό να εξηγήσει στους γραμματείς και Φαρισαίους πως δεν υπάρχει λόγος να νηστεύει κανείς αν πράγματι δεν ήθελε ο Θεός τη νηστεία. Κι όμως τους διαβεβαιώνει πως θα 'ρθουν μέρες που θα νηστέψουν.

Ομοίως από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων μαθαίνουμε, πως όχι μόνο ο Χριστός αλλά και οι μαθητές του κάθε άλλο παρά εναντίον της νηστείας ήταν:
«Και ενώ χειροτόνησαν σ' αυτούς πρεσβύτερους σε κάθε εκκλησία, αφού προσευχήθηκαν με νηστείες, τους αφιέρωσαν στον Κύριο, στον οποίο είχαν πιστέψει», Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. 14, στίχος 23.
Η νηστεία εκτός από άσκηση είναι και μια ευκαιρία επανεκτίμηση της ζωής και της φύσης. Επειδή τον καιρό της νηστείας όλα μας μυρίζουν τόσο νόστιμα όσο ποτέ. Ακόμη και φαγητά που ποτέ δεν θα δοκιμάζαμε υπό άλλες συνθήκες. Έτσι ο άνθρωπος επανεκτιμά τα αγαθά και ευγνωμονεί το Θεό για τις δωρεές του που άφθονα παρέχει στο πλάσμα του [για τη σχέση της ορθοδοξίας με τη φύση & την οικολογία δες αναλυτικά εδώ].

Λίγη σπουδή στην παραδοσιακή μας σοφία δεν κάνει κακό. Η παραδοσιακή διατροφή των Ελλήνων (και όλων των ορθόδοξων λαών) καθοριζόταν γενικά από τις γιορτές και τις νηστείες της Ορθοδοξίας. Η φωτο από εδώ, όπου και συνταγές κ.λ.π. Δες κι αυτό το blog για τη σοφία και τον πολιτισμό των μοναχών.

Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΣ ΝΗΣΤΕΙΕΣ

Καιρός είναι τώρα να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στο θέμα της νηστείας.
-Τι σημαίνει νηστεία;
-Σταματάμε να τρώμε και αυτό ήταν όλο;
-Είμαστε εντάξει πλέον απέναντι στο Θεό;

Έχουμε συναντήσει ανθρώπους – και με πολύ λύπη το λέμε αυτό – να καυχώνταιπως νηστεύουν και ταυτόχρονα βρίζουν, ψεύδονται, αδικούν τους συνανθρώπους τους κ.λ.π.
Ας αφήσουμε όμως την κατάκριση κατά μέρους – μήπως άλλωστε ο συγγράφων είναι αναμάρτητος; – και ας δούμε πώς ζητάει ο Θεός να κάνουμε τη νηστεία μας ώστε αυτή να γίνεται αποδεκτή:
"Η νηστεία που εγώ διάλεξα, δεν είναι τούτη; Το να λύνεις τούς δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις βαριά φορτία, και το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους, και το να συντρίβεις κάθε ζυγό; Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί σου σ' αυτόν που πεινάει, και να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς; Όταν βλέπεις τον γυμνό, να τον ντύνεις, και να μη κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα σου;", Παλαιά Διαθήκη, Ησαΐας, κεφ. 58, στίχοι 6 - 7.

Όπως βλέπουμε η αληθινή νηστεία πρέπει να συνοδεύεται και με καλά έργα. Γιατί πολύ όμορφα ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος μας θυμίζει πως και οι δαίμονες νηστεύουν αλλά αυτό δεν τους οδηγεί στο Θεό.
-Έχουμε κάτι εναντίον κάποιου;
-Ας λύνουμε τους δεσμούς της κακίας.
Να μοιραζόμαστε το ψωμί μας με εκείνον που πεινάει και φυσικά εδώ μας μιλάει για την ελεημοσύνη που οι άγιοι πατέρες της εκκλησίας μας έχουν γράψει τόσα γι' αυτήν, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που την ονομάζει «ως βασίλισσα των αρετών».

Ο άγιος Ισαάκ, μεγάλος πνευματικός πατέρας των ορθόδοξων χριστιανών της Συρίας κατά τον 6ο-7ο αιώνα μ.Χ., σπουδαίος μελετητής της ανθρώπινης ψυχής και του τρόπου ένωσης του ανθρώπου με το Θεό (μεγάλος άγιος ο ίδιος).

Ο Θεός όμως ζητά από εμάς να νηστεύουμε και κατά άλλο τρόπο. Λέει ο Χριστός:
«Εσύ όμως όταν νηστεύεις, λούσε το κεφάλι σου, και πλύνε το πρόσωπό σου για να μη φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις», Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. 6, στίχος 17.

Ειδικά στις μεγάλες νηστείες που έχει καθιερώσει η αγία μας εκκλησία δεν είναι λίγοι εκείνοι που διαλαλούν τη νηστεία τους. Με το εδάφιο όμως που παραθέσαμε βλέπουμε πόσο λάθος είναι όταν γίνεται αυτό. Ας κάνουμε λοιπόν τη νηστεία μας όσο πιο αθόρυβα γίνεται «...και ο Πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά, θα σου ανταποδώσει στα φανερά», Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. 6, στίχος 18.

Λέγεται ότι ο γέροντας Παΐσιος (1924-1994) συνήθιζε να λέει:
«..να “ξεμπαζώσουμε” την ψυχή μας από τα πάθη και να αφήνουμε τη χάρη να ενεργεί» ["χάρη": η αγαθή ενέργεια του Θεού, που κάνει όλα τα πλάσματα να ζουν και που έρχεται στον άνθρωπο και τον κάνει άγιο, όταν η καρδιά μας είναι αγνή και ταπεινή].
Αν αυτό πρέπει να γίνεται καθημερινά πόσο μάλλον σε καιρό νηστείας.
Όσο για το ερώτημα που εκφράζουν πολλοί από τους πιστούς:
«Βάση ποιας λογικής επιτρέπεται σε καιρό νηστείας να τρώμε την ελιά αλλά όχι το λάδι;»
Η απάντηση είναι απλή:
«Με την ίδια λογική που θα έδινες στο παιδί σου να φάει σταφύλι αλλά δεν θα του έδινες να πιει κρασί!».
Ελίτσες, θρεπτικές και ελληνικές. Καλή όρεξη. Από αυτό το ωραίο μαγειρικό blog.
Σημείωση του blog μας: η απάντηση που δίνει ο συντάκτης του post είναι πολύ σοφή, γιατί φανερώνει στον άνθρωπο πως κι ο καθένας από μας είναι παιδί (όχι ώριμος και σοφός) και αντιμετωπίζεται ανάλογα από την πνευματική μας κληρονομιά. Έτσι επιτυγχάνεται η θεραπεία των παθών του και ιδίως η καταπολέμηση του εγωισμού (όλοι νομίζουμε πως είμαστε σοφοί, ηθικοί και ώριμοι - και μάλιστα πιο πολύ από τους προγόνους μας ή ακόμα κι από τους αγίους ή κι από τον ίδιο το Χριστό!).
Εκτός απ' αυτό όμως έχω τη γνώμη πως η ελιά τρώγεται όταν νηστεύουμε το λάδι, για να πάρουμε απ' αυτήν τις απαραίτητες βιταμίνες, τις οποίες "χάνουμε" με το να μην τρώμε λάδι. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα, όταν κάποιος συντηρεί τις ελιές μέσα σε λάδι. Τότε, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να τις φάει όταν νηστεύει, αλλά να προτιμήσει ελιές που δεν είναι σε λάδι. Αυτό το λέω ταπεινά, χωρίς να είμαι ο πνευματικός κανενός (άρα ούτε αρμόδιος). Δε θα χαλάσουμε την καρδιά μας για... μια χούφτα ελιές.
Για τη νηστεία υπάρχουν διάφορα blogs. Προτείνω ιδιαίτερα αυτό.

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!
ΜΕ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ.

O άγ. Ευφρόσυνος ο μάγειρας. Ήταν μοναχός, χωμένος όλο σε λάδια και μουτζούρες. Όλοι τον θεωρούσαν χαζό και τον κορόιδευαν, αλλά μια νύχτα ο Ηγούμενος ονειρεύτηκε πως τον συνάντησε σ' ένα παραδείσιο περιβόλι. Εκεί υπήρχε μια μηλιά. Ο ηγούμενος άπλωσε να κόψει μήλα, αλλά τα κλαδιά υψώνονταν. Ο ταπεινός Ευφρόσυνος έκοψε χωρίς πρόβλημα και του έδωσε να φάει. Το πρωί ο Ηγούμενος τον κάλεσε και τον ρώτησε μπροστά σε όλους πού ήταν τη νύχτα. Ο άγιος δεν ήθελε να απαντήσει αλλά με την επιμονή του Ηγουμένου παραδέχτηκε κλαίγοντας ότι συνάντησε τον Ηγούμενο στο περιβόλι των Φίλων του Θεού! Τότε όλοι τον σεβάστηκαν ως άγιο, γι' αυτό εκείνος (που δεν του άρεσαν οι τιμές) τό 'σκασε μια νύχτα προς άγνωση κατεύθυνση. Εορτάζει 11 Σεπτέμβρη και είναι προστάτης άγιος των μαγείρων. Λεπτομέρειεςεδώ, όπου και η άποψη ενός μάγειρα που (όπως λέει) "δεν έχει σχέση με την πίστη".

Ἡ Ἁγία Φωτεινὴ ἡ Μεγαλομάρτυς ἡ Σαμαρείτιδα


Ημ. Εορτής:26 Φεβρουαρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα: Φωτεινὴ

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Φωτεινὴ καταγόταν ἀπὸ τὴν Σαμαρειτικὴ πόλη Σιχάρ. Τὶς πρῶτες πληροφορίες γιὰ τὴν Ἁγία τὶς βρίσκουμε στὸ Δ’ κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγελίου.
Κάθε μεσημέρι πήγαινε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, στὸ πηγάδι τὸ λεγόμενο τοῦ Ἰακώβ, καὶ γέμιζε τὴν στάμνα της. Ἐκεῖ, μία ἡμέρα, συνάντησε τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος φανέρωσε σὲ αὐτὴν ὅλη τὴ ζωή της. Ὁ Κύριος εἶπε στὴν Ἁγία, ὅτι Αὐτὸς εἶναι «τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν», δηλαδὴ ἡ ἀστείρευτη πηγὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸ τὸ «πνευμνατικὸ ὕδωρ» ἔδωσε ὁ Κύριος στὴ Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία βαπτίσθηκε Χριστιανὴ μεταξὺ τῶν πρώτων γυναικῶν τῆς Σαμάρειας καὶ ὀνομάσθηκε Φωτεινή.
Ἀπὸ τότε ἀφιέρωσε τὸν ἑαυτό της στὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴ Ρώμη. Ἐκεῖ ἔλαβε καὶ μαρτυρικὸ θάνατο ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Νέρωνα (54 – 68 μ.Χ.), ὅταν αὐτὸς ἔμαθε ὅτι ἡ Ἁγία Φωτεινὴ ἔκανε Χριστιανὲς τὴν θυγατέρα του Δομνίνα καὶ μερικὲς δοῦλες της.
Μαζὶ μὲ τὴν Ἁγία Φωτεινὴ μαρτύρησαν οἱ υἱοί της καὶ οἱ πέντε ἀδελφές της.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Χριστῷ συνομίλησας ἐπὶ τῷ φρέαρ σεμνή, καὶ πίστιν εἰσδέδεξαι, τὴν πρὸς αὐτὸν ἀκλινῶς, Φωτεινὴ Ἰσαπόστολε· ὅθεν τῆς εὐσεβείας, ἐφαπλοῦσα τὸ φέγγος, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, σὺν υἱοῖς καὶ συγγόνοις· μεθ’ ὧν ἀπαύστως πρέσβευε, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὴν πηγὴν δεξαμενὴ τῆς σοφίας καὶ χάριτος, ἐκ χειλέων Κυρίου Φωτεινὴ Ἰσαπόστολε, νομίμως ἠγωνίσω πανοικεῖ, καὶ νέμεις φωτισμὸν παρὰ Θεοῦ, τοῖς προστρέχουσι τῇ σκέπῃ σου τῇ σεπτῇ, καὶ εὐλαβῶς βοώσί σου. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, χάριν ἡμῖν καὶ ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τοῦ Χριστοῦ τῆς πίστεως, τὸ φῶς ἐδέξω, καὶ αὐτοῦ ἐκήρυξας, τὴν παρουσίαν ἐν σαρκί, ὦ Φωτεινὴ Ἰσαπόστολε, καὶ μαρτυρίου, ἀγῶσι διέλαμψας.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Ἰσαπόστολε Φωτεινή, ἡ ζωῆς τὸ ὕδωρ, δεξαμένη παρὰ Χριστοῦ· χαίροις ἡ ἐν Ῥώμῃ, ἀθλήσασα ἀνδρείως, σὺν πᾶσι τοῖς οἰκείοις, Χριστὸς δοξάσασα.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2245/sxsaintinfo.aspx

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Η χρεωκοπημένη ελληνική εξωτερική πολιτική του στρουθοκαμηλισμού και της φινλανδοποίησης


Η Τουρκική πρόκληση της Παρασκευής στο Φαρμακονήσι ξεπέρασε κάθε όριο καθώς συνιστά ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των προκλήσεων.

Αντιγράφοντας απλά την Ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ που εξεδόθη με αφορμή την θρασύτατη Τουρκική πρόκληση πλησίον του Φαρμακονησίου: “...Από ώρας 0740Β έως 0755Β 17 Φεβρουαρίου 2017, περιπολικό σκάφος του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, πλέοντας ανατολικά ν. Φαρμακονησίου και εντός Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (ΕΧΥ), εκτέλεσε πυρά με πυροβόλα μικρού διαμετρήματος, με διεύθυνση βολής ανατολικά...” Δηλαδή σε απλά Ελληνικά για 15 λεπτά εκτελούσε πυρά εντος των ΕΧΥ ... Και η Ελληνική Αντίδραση σε παράλληλο χρόνο: “...το εν λόγω περιπολικό καθ’ όλη την διάρκεια της κίνησής του, παρακολουθούνταν από την Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, η οποία εξέπεμπε κείμενα απομάκρυνσής του από τα ΕΧΥ καθώς και διακοπής των δραστηριοτήτων πυρών.”

Δηλαδή σε παράλληλο χρόνο το Τουρκικό σκάφος εξέπεμπε πραγματικά πυρά και η Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ εξέπεμπε τα άκρως θανατηφόρα και αποτρεπτικά .... κείμενα απομάκρυνσης του!!! Και όλα αυτά ενώ η τουρκική ενέργεια ήταν ήδη σε γνώση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, με βάση την Τουρκική NAVTEX 221/17 που εξεθόδη το βράδυ της 16ης Φλεβάρη. Την επόμενη φορά ίσως τα πυρά θα διαρκέσουν περισσότερο...

Ίσως να γίνει εκπομπή τους από ένα μεγαλύτερο τουρκικό σκάφος ... Μετά είναι πιθανό να αλλάξουν κατεύθυνση ... προς Δυσμάς δηλαδή ... Είμαστε σίγουροι όμως ότι στο πνεύμα της στρατηγικής ψυχραιμίας το Υπουργείο Άμυνας θα διατάξει το επόμενο πλοίο - κομπάρσο να παρακολουθήσει από ασφαλή απόσταση τα πυρά για να διασφαλίσει γι αλλη μια φορά τα Ελληνικά κυριαρχικά συμφέροντα στην περιοχή !!!

Το θέμα είναι ότι ατομικά και θεσμικά, έχουμε εθιστεί πλέον στα να καταπίνουμε και να ανεχόμαστε τα πάντα είτε αυτό αφορά την καθημερινή κατάρρευση του αισθήματος ασφάλειας στα αστικά κέντρα είτε την εικόνα της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Και ειδικά, όταν ένα μεγάλο τμήμα του Ελληνικού λαού δίνει καθημερινά ανελέητο αγώνα για τη βιολογική του – πλέον - επιβίωση πώς είναι δυνατό να αντιδράσει δυναμικά στην είδηση ότι για χιλιοστή φορά σε ένα χρόνο, τουρκικό F- 16 ή CN-235 έκανε υπερπτήση πάνω από ελληνικό έδαφος και αμυντικές εγκαταστάσεις;

Δεν φιλοδοξούμε να υποκαταστήσουμε τις θεσμικές δομές χάραξης και υλοποίησης εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε το εξής παράδοξο: Ενώ για δεκαετίες γράφονται χιλιάδες μελέτες από ειδικούς για την αδήριτη ανάγκη διαφορετικής στρατηγικής αποτροπής έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού και σε παράλληλο χρόνο η αδυσώπητη πραγματικότητα των καθημερινών τουρκικών προκλήσεων τις επικυρώνει στο ακέραιο, από την άλλη, έχουμε μια μονολιθική αυτιστική ελίτ που αρνείται διαχρονικά να αλλάξει ρότα επαναλαμβάνοντας σαν χαλασμένο ρολόι χιλιοειπωμένα κλισέ που έχουν σε πρακτικό επίπεδο την ίδια αποτελεσματικότητα με το προσπαθεί κάποιος να σβήσει μια δασική πυρκαγιά με ποτιστήρι.

 Η χώρα μας αντί να βάζει το κεφάλι στην άμμο, προσποιούμενη κάθε φορά - και με ίσως βολικό τρόπο για τις ιδεοληπτικές ψευδαισθήσεις της - ότι οι νέες τουρκικές προκλήσεις είναι αποτέλεσμα κάποιας ιδιαίτερης συγκυρίας, και ότι οι ισχυροί παγκόσμιοι παίχτες θα νουθετήσουν την ύστατη στιγμή την ατίθαση Τουρκία, θα ήταν καλύτερα να κάνει αίτηση αποδοχής της στο club των υποψιασμένων:
 Αυτών δηλαδή που πιστεύουν ότι οι ισχυροί παίχτες δημιουργούν αμοιβαία επωφελείς συμμαχίες με χώρες που είναι διατεθειμένες να υποστηρίξουν με θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους τόσα τα κοινά όσο και τα στενά τους εθνικά συμφέροντα στα πλαίσια πολιτικών Εθνικής Κυριαρχίας. Με εκείνες τις αμετανόητες χώρες που τρέχουν να κρυφτούν πίσω από ιδεοληπτικές ψευδαισθήσεις και παρακλήσεις επιδαιτησίας τείνουν να δημιουργούν μόνο σχέσεις επικυρίαρχου προς υποτελή ...

Άραγε τι μαθήματα έχει πάρει η εκάστοτε “αυτιστική” ελληνική ελίτ ύστερα από δεκαετίες στρατηγικής ψυχραιμίας, χιλιάδες εκκλήσεις σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αμέτρητες επιτροπές Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), χιλιάδων αναχαιτίσεων, δισ. δολαρίων σε καύσιμα και ανταλλακτικά, αρκετούς Έλληνες πιλότους νεκρούς και τέλος... τσακισμένα από την χρήση οπλικά συστήματα που απλά τώρα δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει ένεκα οικονομικής χρεωκοπίας;

 Τι πρακτική αξία είχαν τα εκατοντάδες Ελληνικά Διαβήματα και οι εκατοντάδες ενημερώσεις Διεθνών Οργανισμών που το μόνο που κάνουν είναι να μοιράζουν τσάμπα κατανόηση σε διμερές και ανεπίσημο επίπεδο; Τι πέτυχαν τελικά; Απέτρεψαν την τουρκική επιθετικότητα; Η κατάφεραν την άτυπη αλλά στην πράξη defacto νομιμοποίηση Παράνομων Τουρκικών διεκδικήσεων που μοιάζουν με τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας; Από την Θράκη ως το Καστελόριζο...

Για την Ελλάδα η πολιτική αποτροπής του τουρκικού επεκτατισμού έχει χρεοκοπήσει σε αντίστοιχο επίπεδο με την εθνική της οικονομία. Τι άραγε μπορεί να εμποδίσει έναν Τούρκο πιλότο να παραβιάσει 10 φορές την ημέρα, το FIR Αθηνών, τον εθνικό εναέριο χώρο, να πετάξει μέχρι την Σκύρο ή την Τανάγρα;

 Τι έχει ανακόψει τους φιλοτουρκικούς συλλόγους -παραμάγαζα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών- να βγάζουν ανακοινώσεις στην Τουρκική για την καταπιεσμένη Τουρκική Μειονότητα της Θράκης; Οι προσχηματικές Ελληνικές δηλώσεις περί στενής παρακολούθησης των Τουρκικών προκλήσεων; Ας είμαστε σοβαροί!

Με το να προσποιούνται κάποιοι ότι δεν βλέπουν την χρεωκοπημένη πολιτική αποτροπής μας το μόνο που προσφέρουν είναι άφθονες στιγμές κακόγουστης και φθηνής θεατρικής επιθεώρησης, εκατέρωθεν του Αιγαίου. Και επειδή στο defencenews έχουμε πάρει άδω και καιρό την επώδυνη απόφαση να αφήσουμε την ενημέρωση της ΠΟΥΔΡΑΣ για άλλους δημοσιολογουντες, θα συστήναμε στην εκάστοτε Πολιτεία αντί να βγάζει χιλιάδες μονότονες copy paste ανακοινώσεις για την καταγραφή των ατελείωτων Τουρκικών προκλήσεων, αναμασώντας κούφια και βαρύγδουπα λόγια περί ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ – ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, να υιοθετήσει επιτέλους τις αυτονόητες σκληρές επιχειρησιακές στρατηγικές που κάθε σοβαρό κράτος υιοθετεί για να κόψει την όρεξη σε κάθε είδους αναθεωρητικές κινήσεις.

Κρατάμε μακριά από την κριτική μας τα στελέχη των ΕΕΔ ,όχι ένεκα κάποιας υποκριτικής θεσμικής σεμνοτυφίας αλλά γιατί ξέρουμε ότι γνωρίζουν πόσο προσχηματικό είναι όλο αυτό το έργο που παίζεται μπροστά στα μάτια τους όλα αυτά τα χρόνια. Ένα έργο, που ενίοτε ο επίλογος κάποιου επεισοδίου γράφεται με απώλειες αγαπημένων και εκλεχτών συναδέλφων, που έταξαν από νωρίς την ζωή τους στην υπεράσπιση πραγμάτων που για κάποιους ανόητους χαρτογιακάδες, είναι απλά γράμματα σε Δελτία Τύπου και εθιμοτυπικές καταθέσεις στεφάνων.

Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της ίδιας αυτιστικής και χρεωκοπημένης πρακτικής με όποια πρόφαση-περιτύλιγμα κι αν μας σερβίρεται στο παρόν ή στο μέλλον, δεν θα είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, από όσα εύλογα αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος του άρθρου: πουκάμισο αδειανό.
ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/diethneis-sxeseis/5292-i-xreokopimeni-elliniki-eksoteriki-politiki-tou-strouthokamilismoy-kai-tis-finlandopoiisis

Διέλευση Στίβου Μάχης


Διέλευση Στίβου Μάχης


ΠΗΓΗ
http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=93043&cat_id=14&la=1