Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Η Χριστίνα δικαιώθηκε για τον αποκλεισμό της... Εκτεθειμένο το Υπουργείο Άμυνας, μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για αντισυνταγματικότητα της διάκρισης του ύψους, στην επιλογή υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές

Εκτεθειμένο το Υπουργείο Άμυνας, μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για αντισυνταγματικότητα της διάκρισης του ύψους, στην επιλογή υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές

Του Μάριου Δημητρίου
Αυθαίρετη, άκυρη και αντισυνταγματική, έκρινε το Διοικητικό Δικαστήριο την απόφαση του Υπουργείου Άμυνας να αποκλείσει πριν τρία χρόνια, την 18χρονη τότε, Χριστίνα Αθηνά Τζιούρου, στο στάδιο της Υγειονομικής Εξέτασης, από τη συμμετοχή της στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής υποψηφίων για εισδοχή στις Στρατιωτικές Σχολές στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2014, για εισδοχή στα Πανεπιστήμια.
Ο αποκλεισμός της κοπέλας, έγινε στη βάση του ότι δεν πληρούσε το καθορισμένο κατώτατο όριο ύψους που ήταν το 1,63μ. για τις γυναίκες και ήταν ένα από τα κριτήρια εισδοχής που συμπεριλήφθηκε στον Οδηγό Εξετάσεων του 2014. (Κατά την μέτρηση του ύψους της βρέθηκε, τόσο στην αρχική μέτρηση, όσο και στην επαναμέτρηση, να έχει ύψος 1,60,5 μ.). Η Υγειονομική Εξέταση, προηγείτο όλων των άλλων εξετάσεων και δοκιμασιών που περιλάμβαναν τα αθλητικά αγωνίσματα και τις επιδόσεις σε αυτά και δεν επιτράπηκε στην Χριστίνα, να πάρει μέρος σε αυτές. Η απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Δικαστηρίου Μαρίκας Καλλιγέρου, που ανακοινώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2017, δημιουργεί προηγούμενο και έχει θορυβήσει το Υπουργείο Άμυνας, καθώς αναμένεται τώρα, να δώσει θεραπεία στην περίπτωση της Χριστίνας Τζιούρου, αλλά και να διαχειριστεί το γενικότερο ζήτημα της απαίτησης καθορισμού κατώτατου ύψους των γυναικών, αλλά και των ανδρών υποψηφίων – μιας διάκρισης αυθαίρετης και αντισυνταγματικής, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην υπόθεση αυτή.
Μια άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό
Κληθείς από την «24» να σχολιάσει την απόφαση, που δικαιώνει την πελάτισσά του, τις σχετικές καταγγελίες της μητέρας της, γνωστής εκπαιδευτικού και πολιτικού, Μακαρίας Άντρης Στυλιανού και βέβαια τη δική του νομική μάχη, ο δικηγόρος της Χριστίνας, Μιχάλης Παρασκευάς, μας αποκάλυψε ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος, που αγγίζει ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα, είχε μέσα στο 2014, σχετική συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας Χριστόφορο Φωκαϊδη και με ανώτερους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. «Επειδή δεν θέλω να δημιουργώ προβλήματα στον στρατό, επιδίωξα να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα, αλλά μου λέχθηκε ότι μπορούσα να συνεχίσω τη δικαστική διαδικασία για την υπόθεση κι αυτό έκανα. Πάντως δεν είναι άσχετο, ότι σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση αυτή, το Υπουργείο άλλαξε τα κριτήρια που αφορούσαν το ύψος των γυναικών υποψηφίων, για το 2015, αποδεχόμενο ουσιαστικά τις θέσεις μας», παρατήρησε ο Μιχάλης Παρασκευάς. Πρόσθεσε δε ότι «μετά την απόφαση της Προέδρου του Δικαστηρίου Μαρίκας Καλλιγέρου, που μας δικαιώνει και μπράβο της, γιατί είχε το σθένος να πάει σε βάθος και να καταλήξει στο εμπεριστατωμένο συμπέρασμά της, με το οποίο ουσιαστικά εκθέτει το όλο σύστημα καθορισμού των κριτηρίων συμμετοχής των υποψηφίων, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια νέα κατάσταση, που κανένας δεν ξέρει πώς θα τύχει χειρισμού από το Υπουργείο Άμυνας».
Κριτήρια ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα
Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση της Μ. Καλλιγέρου, ότι η αιτήτρια (Χριστίνα Αθηνά Τζιούρου), ζήτησε από το Δικαστήριο την ακύρωση της διοικητικής πράξης του Υπουργού Άμυνας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που της κοινοποιήθηκε με επιστολή στις 5 Μαϊου 2014, με την οποία την απέκλεισαν από τη συμμετοχή της στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής υποψηφίων για εισδοχή στις Στρατιωτικές Σχολές στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2014 για εισδοχή στα Πανεπιστήμια. Ζήτησε επίσης δήλωση του Δικαστηρίου ότι «το τυπικό προσόν που ορίζεται στον Παγκύπριο Οδηγό Εξετάσεων 2014, που εκδόθηκε με διάταγμα του Υπουργού Παιδείας, δηλαδή οι υποψήφιοι να έχουν ύψος όχι κατώτερο του 1,70μ. για τους άνδρες και 1,63μ. για τις γυναίκες, είναι αντισυνταγματικό, αντίκειται στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
Διακρίσεις χωρίς επιστημονικές μετρήσεις
Αναφέρει η Δικαστής στο καταληκτικό της συμπέρασμα: «Κρίνω πως, υπό τις περιστάσεις, όπου στον καθορισμό του κατώτατου ύψους των ανδρών, καθώς και των γυναικών υποψηφίων, δεν παρέχεται καμία αιτιολογία που να επιτρέπει τον δικαστικό έλεγχο ως προς την ενδεχομένως δικαιολογημένη, λόγω των στρατιωτικών αναγκών διάκριση, αυτή δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως αυθαίρετη και παραβιάζουσα τη συνταγματική αρχή της ισότητας του άρθρου 28 του Συντάγματος. Μάλιστα η απαίτηση καθορισμού κατώτατου ύψους, κρίνω πως κατά πρώτον, δημιουργεί υπό τις περιστάσεις αδικαιολόγητη και εξ αυτού αυθαίρετη διάκριση μεταξύ των γυναικών υποψηφίων που δεν πληρούν το κατώτατο όριο ύψους, έναντι αυτών που το πληρούν, με μόνη τη βιολογική ή/και ανατομική τους διάπλαση, χωρίς συσχετισμό με τις ανάγκες του Στρατού. Κατά δεύτερον, δημιουργεί αδικαιολόγητη και εξ αυτού επίσης αυθαίρετη διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων, χωρίς να γίνεται επίκληση της ανατομικής τους διαφοράς στο ύψος βάσει του φύλου τους, στη βάση επιστημονικών μετρήσεων, οι οποίες να αποδεικνύουν ότι η διαφοροποίηση των 7 εκατοστών στο απαιτούμενο κατώτατο ύψος μεταξύ τους (1.70μ. οι άνδρες με 1.63μ. οι γυναίκες), καλύπτει με ίσο τρόπο τις ανατομικές διαφορές ύψους μεταξύ ανδρών και γυναικών του κυπριακού πληθυσμού της αντίστοιχης ηλικίας. Στην παρούσα υπόθεση, ο καθορισμός του επίδικου κριτηρίου του κατώτατου ύψους, διακρίνει τους υποψηφίους ανεπίτρεπτα, λόγω ανατομικών χαρακτηριστικών, ανεξάρτητων από τις ικανότητες και αθλητικές επιδόσεις τους στις δοκιμασίες (αφού αυτές καθορίζονται ρητά ως απαραίτητη προϋπόθεση κοινή για όλους και δεν αφήνεται να υποτεθεί πως κατά τεκμήριο ακολουθούν τη σωματική διάπλαση (ύψος), ώστε η σωματική διάπλαση (ύψος) να έχει συνάφεια με την αντοχή, τη φυσική κατάσταση κλπ, χωρίς καμιά απολύτως αιτιολογία. Ως εκ τούτου καταλήγω ότι παραβιάζει το Σύνταγμα και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού. Η κατάληξή μου αυτή, επηρεάζει καταλυτικά την τελική απόφαση αποκλεισμού της αιτήτριας στο στάδιο των Υγειονομικών Εξετάσεων, από το Υπουργείο Άμυνας. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η προσφυγή επιτυγχάνει και η επίδικη απόφαση ακυρώνεται, με 1500 ευρώ έξοδα υπέρ της αιτήτριας και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση».
Μια θέση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Στη δικαστική απόφαση παρατίθεται το ιστορικό της υπόθεσης και αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η αιτήτρια αποτάθηκε το 2014 με αίτησή της για τη διεκδίκηση μιας θέσης στις Στρατιωτικές Σχολές στην Ελλάδα και/ή στα πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας, θέτοντας ως τις πρώτες προτιμήσεις της, τις Στρατιωτικές Σχολές - κατά σειρά, Ναυτικών Δοκίμων, Ικάρων και Ευελπίδων. Παρεμβλήθηκαν οι προτιμήσεις της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμια Ελλάδας και εν τέλει μετά τον αποκλεισμό της, δεν της επετράπη να λάβει μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνιστικό μέρος των εξετάσεων του Υπουργείου Άμυνας που αφορούσε τις Στρατιωτικές Σχολές και παρακάθισε μόνο στις γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, εξασφαλίζοντας μια από τις προτιμήσεις της σε πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φυσική). Είχε από πριν διαμαρτυρηθεί γραπτώς για το κατώτατο επιτρεπτό ύψος στις γυναίκες υποψηφίους 1,63μ. και υπέβαλε και παράπονο στην Επίτροπο Διοίκησης, προφανώς γνωρίζοντας ότι δεν πληρούσε το τυπικό αυτό προσόν. Από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τους καθ’ ων η αίτηση (Υπουργεία Άμυνας και Παιδείας), με ερώτημα του Δικαστηρίου κατά το επανάνοιγμα της υπόθεσης, διαπιστώθηκε σε σχέση με το θέμα του απαιτούμενου ύψους των υποψηφίων, ότι ανέκαθεν από το 2010 μέχρι και μετά το επίδικο έτος 2014, μέχρι δηλαδή και το 2016, το κατώτατο ύψος στους άντρες υποψηφίους, παρέμεινε πάντοτε 1,70μ. Η αιτήτρια πληροφορήθηκε γραπτώς με επιστολή της αρμόδιας αρχής για τις προκαταρκτικές εξετάσεις στις 7 Απριλίου 2014 και στις 14 Απριλίου 2014, ότι η Υγειονομική Επιτροπή την απέκλεισε από τη δοκιμασία επιλογής στα επόμενα στάδια, καθότι δεν πληρούσε το καθορισμένο κατώτατο όριο ύψους, δηλαδή το 1,63 μ.».
Οι αλλαγές δεν βοήθησαν τη Χριστίνα
Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, «είχε προηγηθεί στις 4 Απριλίου 2014, «Τελική Σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως προς το Υπουργείο Άμυνας, η οποία αποτελούσε το πόρισμα έρευνας των καταγγελιών της μητέρας της αιτήτριας (και μιας άλλης μητέρας), αναφορικά με τη δυσμενή διάκριση σε βάρος γυναικών υποψηφίων στις προϋποθέσεις για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδος, στις επικείμενες Παγκύπριες Εξετάσεις του 2014. Η τελική σύσταση αφορούσε τις μελλοντικές εξετάσεις του επόμενου έτους, «έχοντας υπόψη» (αναφέρεται), «ότι η εκ των υστέρων διαφοροποίηση των κριτηρίων εισαγωγής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και θέτει σε ακυρότητα την όλη διαδικασία, η οποία εν πάση περιπτώσει, έχει ξεκινήσει στις 2 Απριλίου». Η τελική σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως, καλούσε το Υπουργείο Άμυνας για τις μελλοντικές διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, να καταλήξει σε ένα επιστημονικά αποδεκτό σύστημα μέτρησης ύψους και βάρους, που να ανταποκρίνεται στην ανατομική κατάσταση του μέσου Κύπριου και της μέσης Κύπριας. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, απαντώντας σε προγενέστερη επιστολή του Υπουργείου Παιδείας (26 Σεπτεμβρίου 2014), πληροφόρησε πως ο Υπουργός αποφάσισε σε σχέση με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων για το 2015, την τροποποίηση του κατώτατου αποδεκτού ύψους για τις γυναίκες, από 1,63μ. σε 1,60μ. καθώς και του τρόπου μέτρησης του σωματικού βάρους, σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις εισδοχής στις Στρατιωτικές Σχολές. Το κατώτατο αποδεκτό ύψος των ανδρών υποψηφίων, παρέμεινε στο 1.70μ. Οι αλλαγές αυτές, δεν βοήθησαν καθόλου την υπόθεση της αιτήτριας, που είχε ήδη αποκλειστεί».
Η Χριστίνα ανήκει στο δυναμικό της Μονάδας Εφέδρων Καταδρομών Μ.Ε.Κ. και 
αποτελεί αθλητικό παράδειγμα προς μίμηση για την Μ.Ε.Κ. έχοντας συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της Μονάδας.
Φωτό: Η μητέρα της Χριστίνας, Μακαρία Άντρη Στυλιανού και ο δικηγόρος της, Μιχάλης Παρασκευάς.
ΠΗΓΗ
http://www.24h.com.cy/society/item/150370-i-xristina-dikaiothike-gia-ton-apokleismo-tis.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου