Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

Τρία χρόνια Μονάδα Εφέδρων Καταδρομών Μ.Ε.Κ. ...


Τρία χρόνια Μονάδα Εφεδρων Καταδρομών Μ.Ε.Κ. ...


    
Υ.Γ  
Όποιος ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην Μονάδα Εφέδρων Καταδρομών Μ.Ε.Κ μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας στην διεύθυνση monadaefedronkatadromon@gmail.com ή στην σελίδα μας στο Facebook.

Εκ της Διοικήσεως