Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Αποκλειστικό: Ενισχύεται ο στόλος Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών
Η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών αποτελεί την αιχμή του δόρατος του Πολεμικού Ναυτικού. 

Πλέον βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεις για την προμήθεια δύο σκαφών ανορθοδόξου πολέμου τύπου "ΩΚΥΑΛΟΣ 2". Η κατακύρωση της απόκτησης σε πρώτη φάση ενός και εκ των υστέρων και ακόμα ένα είναι θέμα που θα λυθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο Ωκύαλος είναι ένα πρωτότυπο σκάφος υψηλής ταχύτητας με υλικό κατασκευής αλουμίνιο κατάλληλο για ναυπηγικές κατασκευές. Το σκάφος ανήκει στην Κατηγορία Β, η οποία περιλαμβάνει σκάφη τα οποία έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργούν σε περιβάλλον με σημαντικό ύψος κύματος 4 m και άνεμο μέχρι 8 Beaufort. Για την σχεδίαση του σκάφους έγινε προσομοίωση σε Η/Υ για την εκπόνηση των μελετών ευσταθείας και άντωσης καθώς και των μελετών αντίστασης και πρόωσης.

Πλέον όμως αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι πως Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών θα αποκτήσει τον βελτιωμένο "ΩΚΥΑΛΟ 2". Σημειώνεται ότι η σχεδίαση και κατασκευή του σκάφους έχει γίνει υπό το συντονισμό του ΠΝ, από την Ελληνική εταιρεία Μπουλελάκης ΑΕΒΕ και με υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Οι "Ωκύαλος Οpen 14" και "Ωκύαλος Closed 10" είναι δύο ταχύπλοα σκάφη µε βασικό υλικό κατασκευής το αλουµίνιο, τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών και του εξοπλισµού που δύναται να φέρουν, µπορούν εύκολα να χρησιµοποιηθούν ως σκάφη υψηλής ταχύτητας. Βάση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη τους αποτελεί το πρωτότυπο σκάφος που ναυπηγήθηκε, δοκιµάστηκε και εντάχθηκε στο Πολεµικό Ναυτικό τον Ιούνιο του 2015. Μετά τις επιτυχές δοκιμές καθώς και την παράδοση του πρωτότυπου σκάφους ΩΚΥΑΛΟΣ στο Πολεμικό Ναυτικό η εταιρεία σε συνεργασία με το ΠΝ προχώρησε στην ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ MΕ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (OPEN 14 ΑΤΟΜΩΝ – CLOSE 10 ATOΜΩΝ) το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού και του στρατού ξηράς που σχεδίασε και κατασκεύασε η εταιρεία Ν.ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ. Η εμπορική αντιπροσώπευση του σκάφους ΩΚΥΑΛΟΣ OPEN 14 & CLOSE 10 θα είναι αποκλειστικά για την Ελλάδα – Κύπρο – Εξωτερικό της εταιρεία Ν.ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ.

Η χρήση του νέου ΣΑΠ κατέστησε σαφές από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για ένα μέσο που μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη δυνατότητα διείσδυσης στην περιοχή επιχειρήσεων, με υψηλές επιδόσεις ταχύτητας, μεταφορικής ικανότητας - προστασίας προσωπικού από τα καιρικά φαινόμενα καθώς και παροχής πυρών υποστηρίξεως, σε συνδυασμό με προηγμένα μέσα ναυτιλίας - πλοήγησης. Ο συνδυασμός των παραπάνω αποτελεί τον προσδιορισμό σε ότι αφορά τα σκάφη Ειδικών Επιχειρήσεων και - ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει το ζητούμενο σε Επιχειρήσεις Ανορθόδοξου Πολέμου που διεξάγει η ΔΥΚ. Το ΠΝ έχει αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια τέτοια σχεδίαση για εκτέλεση αποστολών, διείσδυσης – απαγκίστρωσης Ομάδων Ανορθόδοξου Πολέμου (ΟΑΠ), οι οποίες δυστυχώς μέχρι σήμερα βασίζονται σε μια δύναμη σκαφών ετερόκλητης προελεύσεως.

Τα σκάφη που συγκροτούν τον υφιστάμενο στολίσκο της ΔΥΚ, διαθέτουν μεν χαρακτηριστικά επίτευξης υψηλών ταχυτήτων, πλην όμως δεν καλύπτουν σειρά άλλων ειδικών επιχειρησιακών απαιτήσεων λόγω εγγενούς σχεδιαστικής αδυναμίας καθώς προορίζονταν εξ αρχής για την πολιτική αγορά. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικές προδιαγραφές πλευστότητας με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκεκριμένες καταναλώσεις, μεγάλη εμβέλεια, συστήματα ναυτιλίας παντός καιρού (στρατιωτικών προδιαγραφών), θωράκιση ευαίσθητων σημείων, σημεία ανάρτησης οπλισμού επί σταθεροποιούμενου πυργίσκου ελεγχόμενα από το πλήρωμα (όταν αυτό βρίσκεται εσωτερικά του σκάφους), συστήματα υπέρυθρης σκόπευσης, εσωτερική μεταφορά προσωπικού για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα κ.α.

Το ευρύ αυτό φάσμα χαρακτηριστικών που περιλαμβάνουν οι απαιτήσεις σκαφών για αποστολές Ανορθόδοξου Πολέμου, συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά στη σχεδίαση ενός σκάφους το οποίο έγινε από ελληνικά χέρια και προσφέρεται για να καλύψει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες του ΠΝ. Ο οπλισμός των σκαφών αποτελείται από τηλεχειριζόμενο πυργίσκο για πολυβόλο των 12,7 χλστ ή βομβιδοβόλο των 40 χιλιοστών στη πλώρη και δύο πολυβόλα των 7,62 στη πρύμνη.


Οι διαφορές του πρωτότυπου σκάφους ΩΚΥΑΛΟΣ με το εξελιγμένο ΩΚΥΑΛΟΣ OPEN 14 & CLOSE 10 είναι:
 1. Βελτιστοποίηση της δοµής µε σκοπό την µείωση του βάρους.
 2. Προσθήκη "µπαλονιών" περιφερειακά των έξαλλων µε σκοπό την βελτίωση των συνθηκών πλεύσης και των συνθηκών ασφαλείας.
 3. Τροποποίηση της κατανοµής των βαρών µε σκοπό την βελτίωση της υδροδυναµικής συµπεριφοράς του σκάφους και την αύξηση της τελικής ταχύτητας πλεύσης
 4. Τροποποίηση της δοµής ώστε να µπορεί να φέρει σύστηµα πρόωσης µε πόδια επιφανείας µε σκοπό την επίτευξη ταχύτερης και οικονοµικότερης πλεύσης.
 5. Τροποποίηση της υπερκατασκευής µε σκοπό τη µεταφορά περισσοτέρων ατόµων. Η σχεδίαση των σκάφων θα ολοκληρωθεί µε την εκπόνηση µελετών ευσταθείας, άντωσης, αντίστασης, πρόωσης και αντοχής της δοµής των σκαφών µε τη χρήση κατάλληλων προγραµµάτων CAD & CAE. Η ταχύτητα ανέµου που θα χρησιµοποιηθεί στους υπολογισµούς ευσταθείας είναι 21 m/sec (40,8 knots) και τα σκάφη θα υπολογιστούν έτσι ώστε να ανήκουν στην Κατηγορία Β, η οποία περιλαµβάνει σκάφη τα οποία έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργούν σε περιβάλλον µε σηµαντικό ύψος κύµατος 4 m και άνεµο µέχρι 8 Beaufort. Οι επιδόσεις του συστήµατος πρόωσης θα γίνει σε συνεργασία µε τις εταιρείες Volvo Penta και TWIN DISK. Ο Ωκύαλος Οpen 14 ή Closed 10 θα µπορεί να εκτελεί αποστολές απαγκίστρωσης και ταχείας µεταφοράς προσωπικού. Το βασικό πλεονέκτηµα των εν λόγω σκαφών είναι ότι δύναται να τροποποιηθούν και να εξοπλιστούν σύµφωνα µε τις ανάγκες των ιδιοκτητών τους ακόµα και κατά την διάρκεια της κατασκευής τους.
 6. Αντικραδασμικά καθίσματα ERMIONI σχεδιασμού και κατασκευής της Ν.ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
 7. Θα φέρει δύο μηχανές VOLVO PENTA D11-670 με σύστημα πρόωσης ARNESON DRIVES
 8. Full ναυτιλιακό εξοπλισμό και επικοινωνίες SIMRAD
 9. Το σκάφος θα μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα (50-55 κόμβους)


Κύρια Χαρακτηριστικά:
 1. Συνολικό µήκος σκάφους (L): 15.000 m
 2. Μήκος σκάφους (LOA) 13.295 m.
 3. Ισαλογραµµή (LWL) 11.320 m (Closed 10) - 11.076 m (Οpen 14)
 4. Συνολικό πλάτος (W): 3.996 m
 5. Πλάτος (Breadth) 3.156m.
 6. Βύθισµα (DWL) 0.710 m (model Closed 14) - 0.683m (model Οpen14).
 7. Συνολικό ύψος (H): 3.499 m
 8. Βάρος: 11.000 kg (Closed 10) - 9.500 kg (Οpen 14)
 9. Χωρητικότητα σε πετρέλαιο 2.000 It .
 10. Πλήρωµα 14 άτοµα η έκδοση Οpen 14 και 10 άτοµα η έκδοση Closed 10.

Το σκάφος προτείνεται να είναι εξοπλισµένο µε τα παρακάτω ή αντίστοιχων δυνατοτήτων συστήµατα:

 1. Συσκευή RADAR ναυτιλίας SIMRAD SCANNER 4G.
 2. Ποµποδέκτη VHF SIMRAD RS12.
 3. Αναµεταδότη AIS SIMRAD.
 4. Δέκτη GPS SIMRAD GS25.
 5. Χαρτογραφικό plotter SIMRAD NSS µε χάρτες Ελλάδος / Αιγαίου.
 6. Πυξίδα SIMRAD FC40.
 7. Βυθόµετρο AIRMAR P319.
 8. Θερµική κάµερα FLIR M-618CS (CLOSED 10) ή M-324XP (ΟPEN 14)
 9. Προβολέα ερεύνης.
 10. Φανούς ναυσιπλοΐας.

Επιδόσεις (εκτιµώµενες): 

 1. Εκτιµώµενη Μέγιστη ταχύτητα: 50-55 knots (ανάλογα µε την έκδοση του σκάφους).
 2. Εκτιµώµενη Επιχειρησιακή ταχύτητα (90% των ονοµαστικών RPM): 45 - 49,5 knots.
 3. Εκτιµώµενη ακτίνα ενεργείας στην επιχειρησιακή ταχύτητα: περίπου 300 nm (Closed 10) - 500 nm (Οpen 14).

Στις απαιτήσεις του ΓΕΝ προβλέπεται η ναυπήγηση νέων ταχύπλοων Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου για τις επιχειρησιακές ανάγκες των Μονάδων Υποβρυχίων Καταστροφών. Μάλιστα, σύμφωνα με αξιωματικούς του ΓΕΝ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού, ωστόσο αναζητούνται οι απαραίτητες πιστώσεις. Με δεδομένες τις πιεστικές ανάγκες που έχει η ΔΥΚ, η υλοποίηση του προγράμματος είναι διαπιστωμένο ότι είναι επιθυμητή από την ηγεσία, ενώ προσμετρείται θετικά το γεγονός, έχει σαφώς περιορισμένο μέγεθος από πλευράς κόστους - συγκριτικά με άλλα εξοπλιστικά προγράμματα. Το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι αυτό που το ΠΝ καλείται να επιλύσει στην παρούσα δυσμενή χρονική συγκυρία, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του νέου βελτιωμένου ΩΚΥΑΛΟΥ ΙΙ για να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες. Παράλληλα, εκκρεμεί και το πρόγραμμα για 22 σκάφη ειδικών επιχειρήσεων για τις Μοίρες Αμφιβίων Καταδρομών.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα αναφέρεται ως "σκάφη συνοδείας και συμβολής στην άμυνα νήσων" προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το ΓΕΣ βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων μονάδων Αμφίβιων Καταδρομών εντός του 2016 με στόχο την αύξηση την ικανότητας τους να παρεμβαίνουν αυτόνομα σε σημεία που εκδηλώνεται απειλή – τόσο στη νήσο που εδρεύουν – όσο και σε γειτονικές νήσους και βραχονησίδες στο Αν. Αιγαίο. Ζητούμενη είναι η ικανότητα ταχείας μεταφοράς δυνάμεων με πλωτά σκάφη που έχουν τα χαρακτηριστικά της σχεδίασης ΩΚΥΑΛΟΣ ΙΙ και τα οποία είναι εν γνώσει της παρούσας ηγεσία του ΓΕΣ. Σημειώνεται ότι εκτός από τις Ελληνικές ΕΔ, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Ένοπλες Δυνάμεις ξένων χωρών σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/index.php/ethniki-amina/3332-apokleistiko-enisxyetai-o-stolos-skafon-anorthodoksou-polemou-tis-dioikisis-ypovryxion-katastrofon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου