Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Πέντε πράγματα άγνωστα για την ΑΡΑΒΙΔΑ M4 (βίντεο)


Αραβίδα M4 με προσαρμοσμένο βομβιδοβόλο 40 χιλιοστών M203 και τα παρελκόμενα τους.


Η αραβίδα Μ4 είναι μικρότερη και ελαφρύτερη παραλλαγή του τυφεκίου Μ16Α2. Η M4 είναι 5,56 × 45 χιλιοστά του ΝΑΤΟ, αερόψυκτο, άμεση πρόσπτωση που λειτουργούν με αέριο, το περιοδικό-τρέφονται αραβίδα.
Η αραβίδα Μ4 χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και αντικαθιστά το τουφέκι M16, στις περισσότερες μάχιμες μονάδες Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Πολιτειών Σώμα των Πεζοναυτών ως το κύριο όπλο πεζικού.
Το Μ4 είναι επίσης σε θέση να την τοποθέτηση του εκτοξευτή χειροβομβίδων M203. Το διακριτικό βήμα στην κάννη τους είναι για την τοποθέτηση του M203 με το πρότυπο υλικό. Η M4 είναι ικανό να εκτοξεύσει σε ημι-αυτόματο και τρία στρογγυλά έκρηξη, ενώ το Μ4Α1 είναι ικανό να εκτοξεύσει σε ημι-αυτόματο και πλήρως αυτόματη.

M4 MWS (Modular Weapon System) shown with various accessories including M203 grenade launcher, RIS foregrip, removable carry handle/rear sight assembly, AN/PEQ-4 laser system, M68 CCO reflex sight, and the AN/PVS-4 night vision optics
M4 MWS (Modular Weapon System) εμφανίζεται με διάφορα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων M203 εκτοξευτή χειροβομβίδων, RIS foregrip, αφαιρούμενη μεταφορά χειρολαβή / πίσω όψεως, το σύστημα AN / PEQ-4 λέιζερ, M68 CCO αντανακλαστικό θέαμα, και οι AN / PVS-4 οπτική νυχτερινή όραση

Το Μ4 έχει χρησιμοποιηθεί για τη στενή τέταρτα των οποίων το M16 θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και ογκώδη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. Έχει ένα συμπαγές, ελαφρύ, προσαρμόσιμη και ακριβή όπλα πλατφόρμα. Αυτό έχει έρθει σε βάρος της αξιοπιστίας και της συντήρησης.
Η αποτυχία να διατηρήσει το Μ4 προκαλεί δυσλειτουργίες. Αυτό έγινε φανερό, όπως είδαμε τη συνεχιζόμενη χρήση σε αμμώδη περιβάλλοντα του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Παρά το γεγονός αυτό, σε έρευνες μετά τη μάχη, το 94 τοις εκατό των στρατιωτών βαθμολόγησαν το Μ4 ως ένα αποτελεσματικό σύστημα όπλων.
Text and images: Wikipedia
https://www.warhistoryonline.com/whotube-2/m4-carbine.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου