Σάββατο 3 Ιουνίου 2017

ΚΕΑΠ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ Φ


Το ΚΕΑΠ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1963 και εγκαταστάθηκε στη Ρεντίνα στο στρατόπεδο που επονομάστηκε Στρατόπεδο «Αντισυνταγματάρχου (ΠΖ) Γεωργίου Κατσάνη».  Η ονομασία αυτή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη τιμής προς τον ανδρείο Διοικητή της 33ης Μοίρας Καταδρομών, ο οποίος έπεσε μαχόμενος υπερασπιζόμενος με τους στρατιώτες του το ύψωμα Πετρομουθιά Πενταδακτύλου κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974.  
Η προτομή του τοποθετημένη, δίπλα στο μνημείο που υπάρχει προς τιμή των πεσόντων στις μάχες του έθνους Ελλήνων Καταδρομέων, στο χώρο του στρατοπέδου, υποδέχεται σήμερα κάθε επισκέπτη, ο οποίος εισέρχεται στο Στρατόπεδο της Ρεντίνας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΑΠ

Το ΚΕΑΠ είναι Μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων υπαγόμενη απευθείας στην Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού και αποστολή του είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις, στα παρακάτω:
 1. Καταδρομικές Ενέργειες.
 2. Στον Ανορθόδοξο Πόλεμο.
 3. Αναγνώριση Υλικών και Μέσων του Πεδίου Μάχης.
 4. Αντικείμενα Απόδρασης, Επιβίωσης και Διαφυγής.
 5. Βολές Μάχης Ταχείας Αντιδράσεως και Ελευθέρου Σκοπευτή.
 6. Τεχνικής φύσης αντικείμενα των Ειδικών Δυνάμεων.
Το Κέντρο είναι οργανωμένο σε τμήματα τα οποία διεξάγουν την εκπαίδευση και σε τμήματα που την υποστηρίζουν. Επίσης περιλαμβάνει και τμήματα που είναι υπεύθυνα για την ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων (ασφάλειας, Διοικητικής Μέριμνας κ.λ.π.).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ως εκπαιδευτικό προσωπικό χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι κατώτεροι αξιωματικοί και μόνιμοι και εθελοντές. υπαξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων και αριθμός κατάλληλων ΔΕΑ. Στο ΚΕΑΠ εκπαιδεύονται Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, ΔΕΑ, Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ των Ειδικών Δυνάμεων, Ανθυπολοχαγοί & Μόνιμοι Λοχίες (ΠΖ) και (ΑΣ), στελέχη λοιπών Όπλων και Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης και προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας
Ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ειδικών Δυνάμεων η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων κάθε χρόνο αναπροσαρμόζει την εκπαίδευση στο ΚΕΑΠ με την συμπλήρωση ή αφαίρεση συγκεκριμένων σχολείων.
Αυτό το εκπαιδευτικό έτος λειτουργούν:
– Το Σχολείο των Καταδρομών, του οποίου αποστολή είναι να αναπτύσσει τη σωματική και ψυχική αντοχή των στελεχών στα ανώτερα δυνατά επίπεδα και σε βαθμό που να μπορούν να υπερνικούν και τις πιο αντίξοες συνθήκες στο πεδίο της μάχης, λαμβάνοντας γρήγορες, ορθές και αμέσως εκτελεστέες αποφάσεις, να τα καταστήσει ικανά να ηγηθούν τμήματα κατά τις επιχειρήσεις και να εκπαιδεύουν το προσωπικό στις Μονάδες τους σε αντικείμενα τεχνικής και τακτικής Καταδρομών. Επίσης να εκπαιδεύσει τα στελέχη στις μεθόδους και την τεχνική της απόδρασης, διαφυγής και στους τρόπους επιβιώσεως στην ύπαιθρο χωρίς τα βασικά στρατιωτικά είδη.
 Το Σχολείο Σχεδιάσεως Περιπόλων Ειδικών Δυνάμεων η αποστολή του οποίου είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό στην οργάνωση μάχης περιπόλου, στην ορθή και λεπτομερή σχεδίαση της αποστολής για την εκτέλεση καταδρομικών επιχειρήσεων μικρών κλιμακίων.
– Το Σχολείο Απόδρασης, Διαφυγής και Επιβίωσης Ειδικών Δυνάμεων (ΣΑΔΕΕΔ), η αποστολή του οποίου είναι να εκπαιδεύσει τα στελέχη στα αντικείμενα απόδρασης, διαφυγής και επιβιώσεως.
– Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών (ΣΒΕΚ) η αποστολή του οποίου είναι η μετάδοση στους εκπαιδευόμενους των απαραιτήτων βασικών γνώσεων πάνω σε θέματα διεξαγωγής καταδρομικών επιχειρήσεων και ανορθόδοξου πολέμου, καθώς και σε τεχνικής φύσεως αντικείμενα των ειδικών δυνάμεων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μονάδων.
– Το Σχολείο Στελεχών Όπλων και Ετέρων Κλάδων (ΣΣΟΕΚ), η αποστολή του οποίου είναι η μετάδοση στους εκπαιδευόμενους των απαραιτήτων βασικών γνώσεων πάνω σε θέματα διεξαγωγής καταδρομικών επιχειρήσεων και ανορθόδοξου πολέμου, καθώς και σε τεχνικής φύσεως αντικείμενα των ειδικών δυνάμεων. κατά τη διάρκεια αυτού του σχολείου επιλέγεται το προσωπικό που θα στελεχώσει τις μονάδες των ειδικών δυνάμεων.
– Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Ελεύθερων Σκοπευτών Ειδικών Αποστολών (ΣΒΕΕΣΕΑ) η αποστολή του οποίου είναι να εκπαιδεύσει τα στελέχη σε εξειδικευμένες τεχνικές βολών και σε αντικείμενα προκεχωρημένης ατομικής τακτικής.
– Το Σχολείο Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης η αποστολή του οποίου είναι να καταστήσει τον μαχητή ικανό να χειρίζεται σωστά τον οπλισμό του και να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε απειλή.
Επίσης λειτουργούν και άλλα μικρότερης διάρκειας αλλά εξίσου σημαντικά σχολεία που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις τα οποία κρίνεται σκόπιμο να μην αναφερθούν επί του παρόντος.
Τα παραπάνω σχολεία απευθύνονται σε στελέχη με ιδιαίτερες ικανότητες και αποτελούν το επιστέγασμα μιας εξειδικευμένης και ποιοτικής εκπαίδευσης που προστάζουν οι απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών. Η χρησιμοποίηση των ελεύθερων σκοπευτών έχει αποδειχθεί πόσο σημαντική είναι , καθώς είναι νωπές ακόμη οι εικόνες από περιοχές όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν και τα πλήγματα που επιφέρουν στον όποιον αντίπαλο. Το ΚΕΑΠ έχει πετύχει να συμβαδίζει με τα διεθνή κέντρα εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τομέα μέσα από τα σύγχρονα και ρεαλιστικά προγράμματα εκπαίδευσης και κυρίως βολών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ.

Σε όλα τα σχολεία τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται γραπτές και προφορικές εξετάσεις – αξιολογήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τις Συντονιστικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως του Κέντρου και έχουν σαν σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός αφομοίωσης των αντικειμένων που διδάχτηκαν και να γίνει αξιολόγηση του ενδιαφέροντος και της προσπάθειας των εκπαιδευομένων για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας. Κάθε σχολείο έχει τα δικά του δεδομένα και οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι δεν πετυχαίνουν να ανταποκριθούν σε αυτά, διακόπτουν την εκπαίδευσή τους και δεν στελεχώνουν τις Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέσα στα 500 στρέμματα, που έχει έκταση το ΚΕΑΠ, βρίσκονται όλες οι απαραίτητες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει :
 1. Στίβο Καταδρομών των 19 εμποδίων.
 2. Στίβο Ημερήσιας Εκγυμνάσεως, καθώς και στίβο Ενδυναμώσεως.
 3. Τσιμεντένιο πύργο 18 μέτρων
 4. Εμπόδια Αυτοπεποιθήσεως.
 5. Στίβο Επιβίωσης.
 6. Στίβος Τοπογραφίας.
 7. Στίβος Καταστροφών – Ναρκοπολέμου.
 8. Πύργος Ορεινού Αγώνα – Τεχνικής αναρρίχησης.
 9. Πεδίο Βολής & πεδίο ασκήσεων κατοικημένων τόπων.
 10. Αίθουσες Διδασκαλίας.
Εκτός από όλα τα παραπάνω τεχνητά μέσα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ΚΕΑΠ είναι η κατάφυτη και καταπράσινη ημιορεινή περιοχή της Ρεντίνας, η οποία αποτελεί το πιο κατάλληλο πεδίο για την πρακτική εφαρμογή όλων των αντικειμένων εκπαίδευσης κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται, από το Διοικητή και στελέχη του ΚΕΑΠ, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και συμπαράσταση της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων, τείνουν να εξισώνουν τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές του ΚΕΑΠ, με αυτές των Διεθνών Σχολείων του ΝΑΤΟ, προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα. Αν και η δημιουργία σωματικά άτρωτων μαχητών είναι πρακτικά αδύνατη, η δημιουργία ψυχικά δυνατών μαχητών, οι οποίοι δεν θα λυγίσουν κάτω από οποιαδήποτε πίεση είναι εφικτή και είναι αυτό ακριβώς που προσπαθεί να πετύχει το ΚΕΑΠ τροφοδοτώντας τις ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις, που δίνουν και θα συνεχίζουν να δίνουν το πιο δυναμικό παρόν, υπερασπιστές της ακεραιότητας της χώρας μας και του ελεύθερου ελληνικού πνεύματος.
Ακολουθεί το αποκλειστικό φωτορεπορτάζ:


ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/suggested/keap-chtizontas-tous-andres-ton-idikon-dynameon-apoklistikes-foto/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου