Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Η νούμερο ένα επιχειρησιακή απαίτηση και αναγκαιότητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Τον τελευταίο καιρό δεκάδες είναι τα κείμενα αναφορικά με τις προοπτικές ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και κατ' επέκταση της βελτίωσης των ικανοτήτων του Εθνικού Αμυντισμού Σχεδιασμού.

Τα περισσότερα εξ αυτών καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες και προσδοκίες στο ελληνικό κοινό που διψά για αποκτήσεις μεταχειρισμένων οπλικών συστημάτων ή ακόμα χειρότερα για αποκτήσεις καινούργιων οπλικών συστημάτων με αγορές δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρακτικά, όλα αυτά τα δημοσιεύματα αγνοούν την οικονομική πραγματικότητα που βιώνει η εθνική άμυνα και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων. Με προϋπολογισμούς εξαιρετικά οριακούς και συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας οι επιλογές που έχει τα χέρια της η εκάστοτε ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες. Τα υπόλοιπα είναι εκτός πραγματικότητας. Το τι έχουμε διαβάσει τα τελευταία έξι χρόνια για αποκτήσεις μεταχειρισμένου υλικού δεν περιγράφονται. Αν είχαμε προμηθευτεί έστω και το 50% όλων αυτών που ειπώθηκαν τώρα θα είμασταν υπερδύναμη. Όμως τα οικονομικά μεγέθη είναι συγκεκριμένα και ως εκ τούτων τόσο οι επιλογές όσο και οι δυνατότητες είναι ελάχιστες. Για , πολλοστή φορά θα επαναλάβουμε πως άλλο το τι υπάρχει διαθέσιμοά λλο το τι χρειάζομαστε και άλλο το τι μπορούμε να υποστηρίξουμε. 

Πάγια αμυντική πολιτική όπως αυτή εκφράζεται και καταγράφεται μέσα από τα επίσημα θεσμική κείμενα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η αξιοποίση στον μέγιστο βαθμό του υφιστάμενου υλικού κυρίως μέσω προγραμάτων εν συνεχεία τεχνικής υποστήριξης ώστε να υπάρχουν αυξημένες διαθεσιμότητες (άνω του 75%) και δευτερευόντως μέσω εκσυγχρονισμών. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του defencenews.gr είχαμε ως στόχο την δημιουργία ενός πόλου υγειούς προβληματισμού πάντα μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια και δίχως υπερβολές. Κυρίαρχα στοιχεία η σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην ενημέρωση. Από σήμερα ξεκινάμε μια σειρά άρθρων αναφορικά με την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων πάντα στα πλαίσια του εφικτού και του ρεαλιστικού. Δυστυχώς, επειδή η εθνική άμυνα δεν πουλάει και κυρίως δεν φέρνει ψήφους το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι ανεπαρκές να διαχειριστεί και να συζητήσει τέτοια φύσεως θέματα όπως αυτά της εθνικής άμυνας και κατ' επέκτασης των εξοπλιστικών.

Στο πρώτο άρθρο όπως θα διαβάσετε παρακάτω θίγεται το ζήτημα των συμβάσεων εν συνεχείας υποστήριξης (Follow On Support) που τόσο έχουν ανάγκη οι Ένοπλες Δυνάμεις με αντικειμενικό σκοπό την κατακόρυφη αύξηση των διαθεσιμοτήτων των πάσης φύσεως μέσων και οπλικών συστημάτων. Από τα μεγαλύτερη λάθη των προηγούμενων ετών ήταν η πάραληψη συμβάσεων εν συνεχεία τεχνικής υποστήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν και είναι οι χαμηλές και οριακές διαθεσιμότητες που απαξιώνουν αγορές δισεκατομμυρίων. Ο όρος «εν συνεχεία υποστήριξη» αποτελεί μετάφραση του αγγλικού «Follow on Support». Παράλληλα, με το άρθρο θίγεται ως ενδεικτικό παράδειγμα το πρόγραμμα απόκτησης ελικοπτέρων ΝΗ-90. 

 1. Γιατί η υποστήριξη αυτή χαρακτηρίζεται ως «εν συνεχεία»;

Διότι αποτελεί συνέχεια της «αρχικής υποστήριξης», η οποία είναι μέρος της σύμβασης προμήθειας του κυρίου υλικού. Όπως είναι γνωστό σε όλες τις συμβάσεις προμήθειας κυρίου υλικού, σύμφωνα με τον νόμο (ΠΔ 284/89), υπάρχει πρόβλεψη να συμπεριλαμβάνεται και το 2ετές πακέτο αρχικής υποστήριξης (2 years initial support package). Πριν από αυτόν τον νόμο σε ελάχιστα εξοπλιστικά προγράμματα προβλήφθηκαν συμβάσεις εν συνεχεία τεχνικής υποστήριξης ώστε να υπάρχουν αυξημένες διαθεσιμότητες. 

 1. Τι περιλαμβάνει το πακέτο αρχικής υποστήριξης και ποίο είναι το ποσοστό κάλυψης των αναγκών λειτουργίας και επιχειρησιακής χρήσης του κυρίου υλικού;
Καταρχήν με τον όρο υποστήριξη νοούμε:

α. Την κάλυψη αναγκών σε κτηριακή υποδομή
 • για την συντήρηση
 • για την στέγαση του κυρίου υλικού

β.  Την κάλυψη αναγκών σε τεχνική υποστήριξη
 • Διαχείριση διαμόρφωσης και αεροπλοιμότητας σε περίπτωση αεροπορικού υλικού
 • Εκπαίδευση όλων των απαιτουμένων ειδικοτήτων σε ικανό αριθμό και διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του κυρίου υλικού
 • Υπηρεσίες γενικής και μερικής επισκευής καθώς και διαδικασίες ανταλλαγών (standard exchange)
         
γ. Την κάλυψη αναγκών  λογιστικής υποστήριξης                                                          
 • Ύπαρξη αξιόπιστου και άμεσα ανταποκρινόμενου συστήματος λογιστικής υποστήριξης (διαδικασίες προμήθειας και διαχείρισης- διακίνησης υλικών)
 • Διαθεσιμότητα όλων των εργαλείων και συσκευών συντήρησης
 • Ύπαρξη ικανού αριθμού ανταλλακτικών σε απόθεμα
              
δ.  Την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό που χειρίζεται το κύριο υλικό
 • Αρχική εκπαίδευση του προβλεπόμενου για τον χειρισμό προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες
 • Διατήρηση του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας με συνέχιση τις εκπαίδευσης είτε στο κύριο υλικό είτε σε αντίστοιχο εξομοιωτή
 • Αξιολόγηση προσωπικού

Παρά το γεγονός ότι τα προαναφερθέντα αποτελούν ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης, στην συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας των Ε/Π ΝΗ90 δεν έχουν συμπεριληφθεί όλα τα παραπάνω εξαιτίας:

 • Περιορισμένης διαθεσίμου πίστωσης κατά την διαπραγμάτευση και υπογραφή της σύμβασης προμήθειας του κυρίου υλικού
 • Της προσπάθειας προμήθειας το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μονάδων κυρίου υλικού

Αυτό που στην πράξη υλοποιήθηκε  είναι η κατασκευή μέρους της απαιτούμενης υποδομής μέσω των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων ή αξιοποίηση υπάρχουσας υποδομής,  ενώ στην  σύμβαση κυρίου υλικού  περιλαμβάνεται ένα «μειωμένο» και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αρκετά μειωμένο πακέτο αρχικής υποστήριξης και ιδιαίτερα στα παρακάτω σημεία:

 • Περιορισμένος αριθμός προσωπικού (χειριστές και τεχνικοί) για αρχική εκπαίδευση προκειμένου στην συνέχεια αυτοί να εκπαιδεύσουν τους υπολοίπους δυστυχώς όμως έχοντας περιορισμένη εμπειρία και εκπαιδευτικά μέσα
 • Αισθητά μειωμένος αριθμός απαιτουμένων ανταλλακτικών αποθέματος και αρκετές φορές και ειδικών εργαλείων , τα οποία εξάγονται με στατιστικά στοιχεία και κυρίως αφορούν σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα για την κάλυψη των πρώτων περιοδικών επιθεωρήσεων καθώς και αυτά τα οποία έχουν μικρό ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ βλαβών (Mean Time Between Failure).

Τα ανταλλακτικά αυτά συνήθως δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού απαρτίων ενός κυρίου υλικού (πχ ενώ τα απάρτια ενός κυρίου υλικού ξεπερνούν τις 15.000 στο πακέτο περιλαμβάνονται 2-3 χιλιάδες).
 • Τεχνική υποστήριξη εκ μέρους του προμηθευτή μικρής διάρκειας και περιορισμένου αριθμού τεχνικού προσωπικού καθώς και προσωπικού διαχείρισης του υπόψη προγράμματος.

Εάν στα παραπάνω αδύνατα σημεία της  σύμβασης προμήθειας του κυρίου υλικού προστεθεί  :
 • Η μη πρόβλεψη και διαθεσιμότητα πίστωσης για την κάλυψη αναγκών που δεν περιλαμβάνονται στο  πακέτο αρχικής υποστήριξης από την πρώτη στιγμή άφιξης του κυρίου υλικού
 • Η μη κατανόηση του γεγονότος ότι η προμήθεια του 2ετούς πακέτου αρχικής υποστήριξης δεν σημαίνει ότι η Μονάδα που θα πάρει το κύριο υλικό, δεν έχει άλλες ανάγκες υποστήριξης για τα δύο αυτά χρόνια. Δυστυχώς παρατηρείται σύγχυση της 2ετούς αυτής περιόδου με αυτή της εγγύησης του υλικού που συνήθως είναι δύο χρόνια, η οποία όμως αφορά στην επισκευή του υλικού που εμπίπτει στους όρους εγγύησης χωρίς κόστος και στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν υπάρχει το υλικό αυτό σε απόθεμα, μέχρι την επισκευή του χαλασμένου απαρτίου το κύριο υλικό θα παραμένει σε αχρηστία  .
 • Η μη άμεση αναπλήρωση ανταλλακτικού από το απόθεμα, που θα χρησιμοποιηθεί
 • Η ύπαρξη αναποτελεσματικού και χρονοβόρου συστήματος λογιστικής υποστήριξης

Τότε γίνονται  αντιληπτοί οι λόγοι χαμηλής διαθεσιμότητας του κυρίου υλικού παρά το γεγονός ότι είναι καινούριο.

 1. Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πακέτο εν συνεχεία υποστήριξης;
Είναι προφανές ότι το πακέτο εν συνεχεία υποστήριξης περιλαμβάνει ακριβώς τις ίδιες ενότητες με αυτές του πακέτου αρχικής υποστήριξης. Η έκταση των απαιτήσεων και κατά συνέπεια η απαιτούμενη κατ’έτος πίστωση για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης εξαρτάται άμεσα καταρχήν από το μέγεθος και την σύνθεση του πακέτου αρχικής υποστήριξης καθώς και από την προβλεπόμενη χρήση του κύριου υλικού .

 1. Ποίες είναι οι διάφορες μορφές Σύμβασης εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΣΕΣΥ) ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα οπλικά συστήματα;

Το περιεχόμενο μιας Σύμβασης τέτοιας σύμβασης καθορίζει και την μορφή αυτής. Η αρχικά προταθείσα από τις εταιρείες μορφή ήταν οι «συμβάσεις πλαίσιο» (Frame Agreement ή BOA basic Order Agreement), με τις οποίες η εταιρεία καθόριζε με λεπτομέρεια υπό μορφή καταλόγου (shoping list)
 • το σύνολο των προτεινομένων υπηρεσιών - υλικών για την επιτυχή εξέλιξη και πορεία του προγράμματος , πλήρως κοστολογημένων
 • επιπλέον παρέθετε και επίσημο τιμοκατάλογο όλων των ανταλλακτικών και εργαλείων για την υποστήριξη του Ε/Π
 • σε κάθε περίπτωση προσδιόριζε και τις απαιτούμενες διαδικασίες και χρόνους αποκτήσεώς τους .

Ο Αγοραστής-χρήστης του κάθε οπλικού συστήματος, έχοντας υπόψη τα παραπάνω και με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες του και τις διαθέσιμες πιστώσεις του έκανε χρήση των όσων καλύπτονταν από την σύμβαση αυτή. Με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό εκ μέρους του αγοραστή οι εταιρείες ανέπτυξαν διάφορα άλλα μοντέλα εν συνεχεία υποστήριξης κυρίως για τύπους Ε/Π για τους οποίους υπήρχε αρκετή εμπειρία με βάση την ασφάλεια, την επιδιωκόμενη διαθεσιμότητα  του κυρίου υλικού και τις διαθέσιμες πιστώσεις, όπως:
 • Standard Services ,
 • By the Hours Services (RΒΗ- Repair By Hours, PBH- Parts By Hours)
 • Advanced Services  

 1. Ποία τα πλεονεκτήματα –μειονεκτήματα ύπαρξης Σύμβασης εν Συνεχεία υποστήριξης για κάθε ένα από του συμβαλλόμενους;

Αγοραστής:
 • Εκ των προτέρων γνώση τουλάχιστον για το τρέχον έτος του κόστους υλικών –υπηρεσιών που σχετίζονται με το Ε/Π του
 • Εκ των προτέρων γνώση των διαδικασιών και χρονικών περιορισμών αποκτήσεως των αναφερομένων στην ΣΕΣΥ υλικών και υπηρεσιών
 • Δυνατότητα προγραμματισμού χρήσης των οπλικών συστημάτων με βάση τις διαθέσιμες κατ’ έτος πιστώσεις
 • Δυνατότητα επιλογής και άλλου παρόχου υλικών –υπηρεσιών χωρίς δέσμευση από την υπάρχουσα ΣΕΣΥ, ιδιαίτερα μετά την λήξη της περιόδου εγγυήσεως των υλικών

Εταιρεία:
 • Άμεση εμπλοκή στην υποστήριξη του Ε/Π και εξασφάλιση της αξιοπιστίας της
 • Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής διαθεσιμότητας γνωρίζοντας ότι η αυξημένη χρήση του Ε/Π δίνει περισσότερες ευκαιρίες κέρδους
 • Δυνατότητα προγραμματισμού παραγωγής υλικών για το επόμενο έτος για αποφυγή καθυστερήσεων στην παράδοση τους

 1. Πότε πρέπει να τίθεται σε ισχύ μια Σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης;

Η ΣΕΣΥ πρέπει να είναι σε ισχύ πριν την έναρξη παραδόσεων των Ε/Π για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 ανωτέρω.

 1. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση των ΝΗ-90. Για την περίπτωση της υποστήριξης του Ε/Π ΝΗ90 γιατί ο ΕΣ θα πρέπει να απευθυνθεί στην ΝΗΙ και όχι στην ΝΑΗΕΜΑ; 

Καταρχήν θα πρέπει να γίνει κατανοητή η δομή και οι δυνατότητες των δύο οργανισμών. Σημειώνεται ότι η Nato HelicopterManagement Agency αποτελεί τον βασικό κορμό του προγράμματος ΝΗ90 και συνίσταται από αντιπροσωπείες των υπουργείων Άμυνας των κρατών μελών του προγράμματος (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία).  Ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε χώρας στην ανάπτυξη του προγράμματος, έγινε και η κατανομή των πακέτων εργασίας στην κατασκευή των Ε/Π στις εθνικές εταιρείες αεροναυπηγικής κάθε μίας από τις χώρες αυτές ( Eurocopter Deutcheland, Eurocopter France, Agusta Italy , Fokker Netherland )

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση η αίτηση για την προμήθεια ή επισκευή ενός συγκεκριμένου υλικού του Ε/Π θα καταλήξει σε μία από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα εταιρείες. Ανεξάρτητα δε με την επιλογή του οργανισμού ο επίσημος κατάλογος ανταλλακτικών, εργαλείων και υπηρεσιών επισκευών-γενικών επισκευών είναι ένας. Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της ΣΕΣΥ είναι δυνατόν να δοθούν εκπτώσεις επί των τιμοκαταλόγων αυτών. Επιπρόσθετα για την επιλογή του οργανισμού παροχής της υποστήριξης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δαπάνη συμμετοχής στην ΝΑΗΕΜΑ (διοικητικά έξοδα) και η δυνατότητα παραλαβής χωρίς κόστος υλικών και υπηρεσιών ύψους 20 εκατ. ευρώ χωρίς κόστος σε περίπτωση που ο οργανισμός που θα επιλεγεί θα είναι η ΝΗΙ.

Ειδικότερα για το τελευταίο διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Το ποσό των 20 εκατ. ευρώ συμπεριελήφθει στην τροποποίηση Νο 3 της κύριας σύμβασης προμήθειας των Ε/Π 034Α/2003 ως πρόσθετη παροχή από την ΝΗΙ (πλέον της μείωσης του προγράμματος κατά  70 εκατ. ευρώ και την παροχή αχρεωστήτως των επιπλέον υπηρεσιών πχ εκπαίδευση στον εξομοιωτή, παρουσία τεχνικών για τέσσερα χρόνια κλπ) ως αντιστάθμισμα εξαιτίας της καθυστέρησης του όλου προγράμματος. Η επιπλέον αυτή παροχή συνδέθηκε με την προυπόθεση υπογραφής σχετικής ΣΕΣΥ, καθόσον ελήφθει υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο χρονικής διάρκειας μιας ΣΕΣΥ (4 έτη) εντός του οποίου θα γίνει χρήσει του ποσού αυτού.

Κατά συνέπεια η υπογραφή ΣΕΣΥ με την ΝΗΙ είναι μονόδρομος διότι σε κάθε περίπτωση:

 1. δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε άλλη επιλογή πλήν ΝΗΙ να εξασφαλίσει μειωμένες τιμές του ιδίου μεγέθους των 20 εκατ.ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος 4 ετών
 2. η υπογραφή σύμβασης πλαισίου με την ΝΗΙ δίνει την δυνατότητα χρήσης του ποσού αυτού και την ίδια στιγμή δεν απαγορεύει την χρήση και άλλου παρόχου για κάποια υπηρεσία.

Εν κατακλείδι τα δέκα πιο σημαντικά ζητήματα για την εθνική άμυνα και τον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό είναι:

 1. Η μέριμνα και η φροντίδα για το προσωπικό. 
 2. Η ένταση, η διάρκεια και ο ρεαλισμός της εκπαίδευσης. 
 3. Το δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της φύσης και του χαρακτήρα των νέων διαρκώς αυξανούμενων απειλών. 
 4. Τα επίπεδα οροφών προσωπικού και η αντιμετώπιση ζητημάτων όπως αυτό της γήρανσης των επαγγελματιών οπλιτών ή της λειψανδρίας απόρροια των απανωτών μειώσεων θητείας. 
 5. Η αξιοποίση των οπλικών συστημάτων με προγράμματα συντήρησης και εκσυχρονισμών. Δευτερευόντως, τα καινούργια εξοπλιστικά προγράμματα. 
 6. Η Δομή Δυνάμεων.
 7. Τα επίπεδα οροφών των οπλικών συστημάτων. Πλέον τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα του πόσα οπλικά συστήματα μπορούμε να υποστήριξουμε με τα υφιστάμενα οικονομικά δεδομένα.
 8. Η ανάδειξη του ρόλους και της σημασίας της εφεδρείας.
 9. Η αυτοχρηματόδοση των Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσα από πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν περαιτέρω τις δαπάνες του και θα αυξήσουν τα διατιθέματα χρήματα για υπόλοιπες ανάγκες. 
 10. Η ανάδειξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η υοθέτιση εθνικής στρατηγικής. 

Το παραπάνω άρθρο είναι μόλις η αρχή για τα επόμενα άρθρα που θα ακολουθήσουν τις προσεχές εβδομάδες.  
ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/amina/elliniki-amintiki-viomihania/4668-i-noymero-ena-epixeirisiaki-apaitisi-kai-anagkaiotita-gia-tis-enoples-dynameis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου