Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Γ΄ ΣΣ


Οι Σχηματισμοί και τα Συγκροτήματα του Γ΄ Σώματος Στρατού και συγκεκριμένα η ΙI Mηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού με τις 33 και 34 Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες, η 8η και η 9η Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες και τα 1ο-10ο και 15ο Συντάγματα Πεζικού, πέραν της κοινωνικής και άλλης προσφοράς, υλοποίησαν το πρώτο εξάμηνο του έτους πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες ασκήθηκε το σύνολο του προσωπικού, με τη χρήση όλων των μέσων τους.

Το πλέγμα των δράσεων αυτών, παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό του Σώματος, να αποκτήσει χρήσιμες και ρεαλιστικές εμπειρίες σε όλο το φάσμα του αγώνα στο σύγχρονο, ταχέως μεταβαλλόμενο πεδίο της μάχης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών.

Ταυτόχρονα, οι δράσεις αποτροπής, που το Γ΄ Σώμα Στρατού διεξάγει κατόπιν των εντολών της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, σε περιοδική βάση, προσφέρουν τη δυνατότητα στους κατοίκους των ακριτικών περιοχών της Περιοχής Ευθύνης του, να έρθουν σε άμεση επαφή με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Με τον τρόπο αυτό  συντηρείται το αίσθημα ασφάλειας, που πηγάζει από τη συνεχή παρουσία του Στρατού στις ακριτικές  περιοχές.ΠΗΓΗ
http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=92352&cat_id=14&la=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου